Lyssna

Connector 8.0

Connector syftar till att skapa ett utrymme och ett sammanhang där personer som är involverade i lärande blir bekanta med olika icke-formella lärandemetoder som kan användas i olika lärandesammanhang. 3-8 juli i Rumänien. Ansök senast 22 maj!

 Datum: 3-8 juli (ankomstdag 3 juli, aktiva dagar 4,5,6,7 juli, avresa 8 juli

Antal platser för deltagare från Sverige: 4 (fyra)

Plats: Rumänien, ort att bekräftas

Utbildningsområde: skola, vuxnas lärande, yrkesutbildning, högre utbildning 

Organisatör: Den rumänska nationella byrån

Den rumänska nationella byrån började organisera Connector 2014, i syfte att evenemanget - fokuserat på att dela och uppleva icke-formella lärandemetoder - skulle bli en europeisk referenspunkt för icke-formell utbildning. Fokus ligger på det europeiska året för färdigheter och Erasmus+ och ESC:s övergripande prioriteringar: grönt, inkludering, digital transformation och deltagande öppnar naturliga dörrar för att söka lärande för professionell utveckling, i linje med EU:s position för en säker och sund arbetsmarknad.

Varför ska man åka på Connector?

För det är en chans att bli bekant med icke-formella lärandemetoder som du senare kan använda i dina projekt eller dina dagliga lärandesammanhang.
För du kan uppleva lärande i ett internationellt och mångkulturellt sammanhang.
För att lära sig genom att göra och fokusera på deltagarnas praktiska erfarenhet är nyckelelementen i detta evenemang.

  • främja icke-formellt lärande i Europa med tonvikt på inkludering och mångfald, grön och digital transformation.
  • skapa kopplingar mellan icke-formellt lärande och formell utbildning;
  • skapa ett samarbetsutrymme för att dela metoder, instrument, praktiker och effektiva idéer för lärande (några av de tidigare utgåvornas metoder var: debatt, ickevåldskommunikation, fotoröst, forumteater, improvisationsteater, berättande, grafisk facilitering, levande bibliotek,
  • skapa ett läromedel med fokus på europeiska värderingar.

Vilka kan åka?

Utövare från alla utbildningssektorer. Vi välkomnar ungdomsarbetare, vuxenutbildningsutövare, utbildare, lärandefacilitatorer, lärare, utbildare och stödpersonal, representanter från skolor, högre utbildning, vuxenutbildning och yrkesutbildning. Alla som arbetar med icke-formellt och formellt lärande.

Connector handlar om att lära sig, nätverka, dela och öva, men det handlar mest om att MÄNNISKOR ska nätverka och utbyta goda tankar samt idéer!

Ansökan

Ansökan och information här: Events | SALTO (salto-et.net)

Ansök senast den 22 maj 2023 via SALTO: Events | SALTO (salto-et.net)

Frågor?

Har du frågor, kontakta oss på tca@uhr.se