Education for greener future – the role of school in sparking climate awareness and enthusiasm

Seminarium med fokus på skolornas roll att öka entusiasmen för klimattänk och klimatansvar. Delta och få kunskap om olika angreppssätt för att få in hållbar utveckling inom det dagliga skolarbetet. Seminariet i april 2022 anordnas i samarbete med den europeiska klimathuvudstaden Lahti. Anmäl dig senast den 15 mars.

Datum: 25-26 april 2022.

Målgrupp: Rektorer, biträdande rektorer, utbildningschefer, utbildningsansvariga kommuner, förskolelärare, grundskolelärare, gymnasielärare, lärarutbildare.

Utbildningsområde: Skola.

Plats: Lahti, Finland.

Värdland: Finland.

Antal platser för deltagare från Sverige: tre (3).

Om seminariet

Seminariet har fokus på skolornas roll att öka entusiasmen för klimattänk och klimatansvar. Delta och få kunskap om olika angreppssätt för att få in hållbar utveckling inom det dagliga skolarbetet och bygg nätverk tillsammans med europeiska kollegor. Mötet anordnas i samarbete med den europeiska klimathuvudstaden Lahti.

Om pandemisituationen tillåter, kommer seminariet att hållas fysiskt i Lahti.  Om situationen förändras kan seminariet ske som ett hybridseminarium eller online.

Ansökan

Ansökan till seminariet görs senast den 15 mars 2022 via blankett som skickas med e-post till tca@uhr.se.

Ansökningsblankett till seminariet: Education for greener future – the role of school in sparking climate awareness and enthusiasm (word)

Resa och seminarieavgift

Kostnaden för resan och seminariet betalas av Universitet- och högskolerådet.

Ekonomi och bidragsnivåer

Så fungerar det, om Erasmus+ kontaktseminarier

 

Logotyp Erasmus+ förenar och berikar