Lyssna

Detta seminarium syftar till att erbjuda vägledning för hur man ska använda "lump sum funding-modellen" för förberedelse och implementering av kvalitetsmässiga projekt i enlighet med Erasmus+-programmets regler. Seminariet äger rum i Paphos, Cypern den 2-4 november. Ansök om en plats senast den 26 juni.

Plats: Paphos, Cypern

Tid: 2-4 november. Obs! Ankomstdag 1 november, avresedag 4 november

Organisatör: Det cypriotiska nationella kontoret Foundation for the Management of European Lifelong Learning Programmes

Målgrupp: Nykomlingar och återkommande projektägare som vill ansöka om projektsamarbeten, både samarbetspartnerskap och småskaliga partnerskap

Utbildningsområde: Skola, yrkesutbildning, vuxnas lärande och högre utbildning

Plats för deltagare från Sverige: Fyra

Om seminariet

Seminariet kommer i stora drag handla om hur man använder lump sum fundingmodellen, den nya finansieringsmodellen för projekt inom Erasmus+. Deltagarna kommer erbjudas både teoretiska och praktiska kunskaper och erfarenheter.

Seminariet fokuserar både på samarbetsprojekt och småskaliga projekt, det vill säga både större och mindre projekt. I slutet av seminariet ska deltagarna kunna uppskatta den budget som krävs för att genomföra ett projektförslag för ett projekt inom Erasmus+.

Om ansökan

Är du intresserad av en plats på seminariet ansöker du via SALTO, följ anvisningarna gällande log-in och användarnamn. Senast 26 juni måste din ansökan vara inskickad.

Ansökan om plats till seminariet How to use the lump sum model

Frågor? Kontakta Ingrid Gran på tca@uhr.se