Studiebesök: Hur kan vi motverka könsstereotyper i utbildningen, undervisningen och vägledningen?

Utbyt erfarenheter, praxis och utbildningspolicy tillsammans med andra specialister från hela Europa inom temat lärarprofessionen och könsstereotyper. Studiebesöket äger rum i Poitiers, Frankrike den 6-9 april 2020. Du ansöker om en plats senast den 1 mars.

För vem

Studiebesöket vänder sig till dig som arbetar som skolinspektör från grundskola och gymnasium, rektor och skolledare, studievägledare, utbildningsanordnare, kurator, skolsköterska, expert på genus och könsstereotyper, medarbetare på exempelvis Skolverket, Skolinspektionen, Utbildningsdepartementet.

Om studiebesöket

Möt andra experter på området, ta del av projektägares erfarenheter och vad som kommit fram från olika samarbetsprojekt på europeisk nivå, delta i workshops för att stärka den praxis som finns idag och lär mer om Erasmus+ som en möjlighet att lyfta temat till europeisk nivå.  

Du förväntas delta aktivt under hela studiebesöket, föreslå ett verktyg eller praxis som är relevant för att motverka könsstereotyper i det enskilda landet.

Ansök

Du ansöker om en plats senast den 1 mars 2020:

Ansökan till studiebesök i Poitiers, Frankrike 6-9 april 2020

Två platser är reserverade för svenska deltagare.

Om du blir antagen

Blir du antagen till seminariet skickar vi dig ett mejl med beslutet och en länk där du ska registrera dig. Du får då också mer information om resebokning.

Bidragsnivåer

Hur mycket du kan få i resebidrag beror på hur långt du behöver resa. Kostnaden för seminariet och ditt boende betalar vi.

Ekonomi och bidragsnivåer

Så fungerar det

Mer om hur det fungerar att delta i ett studiebesök/kontaktseminarium