Lyssna

Kontaktseminarium bra när man söker partners

Att delta i ett kontaktseminarium är ett bra verktyg för att byta erfarenheter över gränser i Europa. Seminarierna arrangeras utifrån varierande teman och vänder sig till utbildningsorganisationer inom förskola, skola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande.

Dessa kontaktseminarier kallas Transnational Training and Cooperation Activities (TCA) och är en del av Erasmus+. Förutom att man lär sig mycket på ett möte kan man komma i kontakt med nya partners för blivande Erasmus+-projekt.

En som har deltagit i ett TCA är Tomas Stens, dåvarande avdelningschef och rektor på Centrum för vuxenutbildning, arbetsmarknad och näringsliv i Upplands Bro kommun. Under två dagar träffade han projektpartners från andra länder för att tillsammans diskutera kreativa lösningar för att nyanlända snabbare ska komma ut på arbetsmarknaden.

Han blev imponerad av hur Tyresö och Haninge kommun arbetade med ett etableringscentrum där varje inskriven nyanländ får en plan med individuellt utformade insatser. Arbetet bygger på lättillgänglighet och tvärprofessionella team som stödjer individens etablering hela vägen - inte minst möjligheten att komma i arbete, utbildning eller starta företag.

- Projektet är intressant och skulle kunna fungera även hos oss. Det ger mig nya idéer om hur vår verksamhet kan jobba kring utbildning för att nå en högre grad av anställningsbarhet, ett behov som är mer aktuellt än någonsin, säger Tomas Stens.

Möjlighet till internationella nätverk

Han värdesätter möjligheten att kunna ansöka om deltagande i ett konaktseminarium. Dessa ger honom inblick i hur andra jobbar med nyanländas integrering både i Sverige och i andra länder och möjlighet att skapa bra nätverk som han kan ha nytta av i sitt arbete.

- Jag har många tankar som jag kan vidareutveckla lättare tack vare våra diskussioner på kontaktseminariet. För oss som arbetar med yrkesutbildningar är Erasmus+ bidrag för att kunna genomföra projekt mycket positivt, fortsätter Tomas Stens.

Bra början till ett framtida samarbete

-Kontaktseminariet Fast Track to Employment har lockat deltagare från hela Europa, berättar Kerstin Claesson Callahan, enhetschef på UHR. -En mängd olika institutioner, myndigheter, regioner och andra aktörer som arbetar med integration har träffats och jämfört arbetssätt och metoder. Mötena är kostnadsfria och deltagarna får både resa och hotell betalt genom bidrag från Erasmus+, avslutar Kerstin Claesson Callahan. 

Söker din organisation partners i ett EU- eller EES-land för ett projektsamarbete inom Erasmus+? Då kan du delta på ett kontaktseminarium. Seminarierna arrangeras i olika länder i Europa.

Läs mer om Erasmus+ kontaktseminarier