Lyssna

Att vara med på ett kontaktseminarium är ett bra verktyg för att byta erfarenheter över gränser i Europa. Seminarierna arrangeras utifrån varierande teman och vänder sig till olika utbildningssektorer som skola, högre utbildning, yrkes- och vuxenutbildning.

Dessa möten kallas Transnational Cooperative Activities (TCA) och är en del av Erasmus+. Förutom att man lär sig mycket på ett möte kan man få nya partners för blivande Erasmus+ projekt.

Tomas Stens, avdelningschef och rektor på Centrum för vuxenutbildning, arbetsmarknad och näringsliv i Upplands Bro kommun, var en av deltagarna på ett kontaktseminarium där han under två dagar träffade projektpartners från andra länder för att tillsammans diskutera kreativa lösningar för att  nyanlända ska komma ut på arbetsmarknaden snabbare.

Han blev imponerad av hur Tyresö och Haninge kommun arbetar med ett etableringscentrum där varje inskriven nyanländ får en etableringsplan med individuellt utformade insatser. Arbetet bygger på lättillgänglighet och tvärprofessionella team som stödjer individens etablering hela vägen - inte minst möjligheten att komma till arbete, utbildning eller start av företag.

- Projektet är intressant och skulle kunna fungera även hos oss. Det ger mig nya idéer om hur vår verksamhet kan jobba kring utbildning för att nå en högre grad av anställningsbarhet, ett behov som är mer aktuellt än någonsin, enligt Tomas Stens.

Möjlighet till internationella nätverk

Han värdesätter de möten som UHR bjuder in till. De ger honom inblick i hur andra jobbar med nyanländas integrering både i Sverige och i andra länder och möjlighet att skapa bra nätverk som han kan ha nytta i sitt arbete.

- Jag har många tankar som jag kan vidareutveckla lättare tack vare våra diskussioner på dessa kontaktseminarier. För oss som arbetar med yrkesutbildningar är UHR:s bidrag för att kunna genomföra projekt mycket positivt, säger Tomas Stens.

Bra början till ett framtida samarbete

- Vårt kontaktseminarium Fast Track to Employment har lockat deltagare från hela Europa. En mängd olika institutioner, myndigheter, regioner och andra aktörer som arbetar med integration har träffats och jämfört arbetssätt och metoder. Mötena är kostnadsfria och deltagarna får både resa och hotell ersatt av Erasmus+. Det är en bra början för att starta nya projekt inom Erasmus+ yrkesutbildning, berättar Kerstin Claesson Callahan, handläggare på Universitets- och högskolerådet.

Söker er organisation partners i ett EU- eller EES-land för ett projektsamarbete inom Erasmus+? Då kan du delta på ett kontaktseminarium. Seminarierna arrangeras i olika länder i Europa.

Läs mer om Erasmus+ kontaktseminarier