Lyssna

Mer om programmet

Seminarierna arrangeras utifrån olika teman och är runt tre dagar långa. Ett visst antal platser är reserverade för varje land. Vi går igenom hur ansökan går till och hur mycket du kan få i bidrag för resa och uppehälle.

Så fungerar det

Genom Erasmus+ kontaktseminarier träffar du kollegor från andra organisationer i Europa som söker partners inom ett specifikt område. Tillsammans kan ni diskutera och planera ert kommande projektsamarbete på plats.

En del av aktiviteterna genomförs online, en del i fysisk form. Även hybrider mellan digitala och fysiska seminarier förekommer.

Alla planerade seminarier läggs ut löpande. Det är ofta många seminarier på gång och vi välkomnar dig att ansöka och delta.

För att få så stort utbyte som möjligt av seminariet bör din organisation ha långt gångna planer för en ansökan inom Erasmus+ redan när du anmäler intresse att delta. Det handlar dels om en konkret projektidé, dels om vilken typ av partners ni söker.

Ibland har seminarierna mer formen av ett studiebesök, men syftet är detsamma som för ett kontaktseminarium.

Du ansöker via webbplatsen Salto Education and Training eller genom den anmälningsblankett som finns i anslutning till informationen om seminariet. Blanketten skickar du till tca@uhr.se.

Du får besked om du har blivit antagen en tid innan seminariet äger rum, vanligtvis två till fyra veckor. Ibland erbjuds också reservplatser.

Vi gör ett urval av de ansökningar som kommer in utifrån projektidé och hur väl den passar in i kontaktseminariets tema. Vi strävar efter organisatorisk och geografisk spridning vid urvalet.

Om du blir antagen skickar vi ut ett kontrakt som rektor/chef måste signera.

Blir du antagen får du särskilda instruktioner vad gäller resan. Den bokar och betalar du själv.

När du har varit på seminariet skickar du in en slutrapport till Universitets- och högskolerådet. Begäran om ersättning för resekostnader (enligt bidragsschablon) gör du genom en utbetalningsblankett som du skickar in tillsammans med resekostnadskvitton eller bevis på det du ansöker om ersättning för.

Seminarie- och boendekostnaden betalar vi på Universitets- och högskolerådet direkt till arrangören, genom vilken vi får en deltagarlista.

Ekonomi och bidragsnivåer

Hur mycket du kan få i resebidrag för att delta på ett kontaktseminarium beror på dina utlägg för resan. Kostnaden för seminariet och ditt boende betalar Universitets- och högskolerådet.

För att få bidrag för resan skickar du rapport, utbetalningsblankett och kvitton på resekostnader du önskar ersättning för till Universitets- och högskolerådet. Detta gör du i efterhand, det vill säga när du varit på seminariet eller studiebesöket. Vi betalar sedan ut det resebidrag som du har rätt till, till din organisation. Ersättningen gäller faktiska kostnader och utgår till max 550 euro.

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på e-post tca@uhr.se

Jag jobbar med Erasmus+ kontaktseminarier:

  • Ingrid Gran, 010-470 04 49