Lyssna

Mer om programmet

Seminarierna arrangeras utifrån olika teman och är runt tre dagar långa. Ett visst antal platser är reserverade för varje land. Vi går igenom hur ansökan går till och hur mycket du kan få i bidrag för resa och uppehälle.

Så fungerar det

Genom Erasmus+ kontaktseminarier träffar du kollegor från andra organisationer i Europa som söker partners inom ett speciellt område. Tillsammans kan ni diskutera och planera ert kommande projektsamarbete på plats.

En del av aktiviteterna genomförs online, en del i fysisk form. Även hybrider mellan digitala och fysiska seminarier förekommer.

Alla planerade seminarier läggs ut löpande. Det är många seminarier på gång och vi välkomnar dig att ansöka och delta!

För att få så stort utbyte som möjligt av seminariet bör ni ha långt gångna planer för en ansökan inom Erasmus+ redan när ni anmäler intresse att delta. Det handlar dels om en konkret projektidé, dels om vilken typ av partners ni söker.

Ibland har seminarierna mer formen av ett studiebesök, men syftet är detsamma som för ett kontaktseminarium.

Du ansöker via webbplatsen Salto Education and Training eller genom den anmälningsblankett som finns i anslutning till informationen om seminariet. Blanketten skickar du till tca@uhr.se.

Du får besked om du blivit antagen cirka en månad innan seminariet äger rum.

Vi gör ett urval av de ansökningar som kommer in utifrån er projektidé och hur väl den passar in i kontaktseminariets tema. Vi strävar efter organisatorisk och geografisk spridning vid urvalet.

Blir du antagen får du särskilda instruktioner vad gäller resan som du bokar och betalar själv. För att få bidraget för resan skickar du kostnadsunderlag till oss när du varit på seminariet.

Seminarie- och boendekostnaden betalar vi på Universitets- och högskolerådet direkt till arrangören.

Vi kontaktar seminariearrangören med uppgifter om vilka som kommer att delta.

Ekonomi och bidragsnivåer

Hur mycket du kan få i resebidrag för att delta på ett kontaktseminarium beror på hur långt du behöver resa. Kostnaden för seminariet och ditt boende betalar Universitets- och högskolerådet.

För att få fram resans längd använder du Europeiska kommissionens avståndsräknare, Distance calculator.

Du anger avreseort och destination och får fram resans längd i kilometer. Utifrån den uppgiften kan du se på vilken nivå resebidraget ligger, enligt olika avståndsintervall.

  • Resor mellan 100-499 kilometer: 200 euro per deltagare.
  • Resor mellan 500-1 999 kilometer: 300 euro per deltagare.
  • Resor mellan 2 000-2 999 kilometer: 400 euro per deltagare.
  • Resor mellan 3 000-3 999 kilometer: 550 euro per deltagare.
  • Resor mellan 4 000-7 999 kilometer: 850 euro per deltagare.
  • Resor från 8 000 kilometer och längre: 1 200 euro per deltagare.

För att få bidrag för resan skickar du kostnadsunderlag till Universitets- och högskolerådet när du varit på seminariet eller studiebesöket. Vi betalar sedan ut det resebidrag som du har rätt till till din organisation.

Rapportera efter seminariet

När du varit på seminariet mejlar du en slutrapport med begäran om ersättning för resekostnader (enligt bidragsschablon) och ett närvarointyg till Universitets- och högskolerådet.

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på e-post tca@uhr.se

Jag jobbar med Erasmus+ kontaktseminarier:

  • Ingrid Gran, 010-470 04 49