Pupil mobility in Europe: Making inclusion a reality (online)

Ta del av ett seminarium där ni får möjlighet att utbyta erfarenheter kring arbetet med inkludering och mångfald, samt  bygga nätverk inför framtida mobilitetsprojekt inom Erasmus+. Seminariet äger rum den 11-12 maj. Anmäl dig senast den 12 mars.

Datum: 11-12 maj 2021

Värdland: Tyskland

Utbildningssektor: skola

Antal platser för svenska deltagare: sex (6)

Plats: seminariet arrangeras digitalt

Preliminärt program för seminariet Pupil mobility in Europe: Making inclusion a reality

Om seminariet

Ett av målen med Erasmus+ nya programperiod är att möjliggöra elevmobilitet för så många elever som möjligt. Programmet, som startar 2021, vill främja likvärdiga möjligheter och tillgänglighet för alla.

Inkludering och mångfald är nyckelprinciper som ska underlätta för ett bredare deltagande från fler skolor och ge fler elever, oavsett bakgrund och förutsättningar, möjlighet att delta.

Elevmobiliteter stödjs inom programområde 1. Mobiliteterna kan vara korta eller långa med en studieperiod eller en praktikperiod utomlands. Genom att belysa erfarenheter från skolprojekt inom Erasmus+ kommer seminariet att visa på både möjligheter och utmaningar i samband med genomförandet av elevmobilitetsprojekt.

Förväntade resultat

Deltagarna kommer att få utbyta erfarenheter från elevmobilitet, ta del av goda exempel, arbeta med mobilitetssystem, delta i nätverkande och kontaktskapande för att hitta partners för framtida mobilitetsprojekt inom det nya programmet.

Deltagarna får även lära sig hur blandade mobiliteter fungerar och hur man kombinerar virtuell och fysisk mobilitet genom att arbeta med plattformen eTwinning.

Genom stöd från experter kommer deltagarna att få reflektera över olika sätt att inkludera fler elever från olika, diversifierade bakgrunder till mobilitetsprojekten. Seminariedeltagarna kommer att arbeta utifrån rekommendationerna för elevmobilitet, där principerna för inkludering och mångfald respekteras.

För vem

Representanter från område skola (grundskola, gymnasium): lärare, pedagogisk personal, skolledare som är intresserade av att starta mobilitetsprojekt på tema inkludering och mångfald inom det nya Erasmus+ programmet.

Projektkoordinatorer eller representanter för Erasmus+ projekt och eTwinning- projekt med erfarenhet av elevmobilitet där mångfald och inkludering varit i fokus.

Representanter från skolmyndigheter, huvudmän, utbildningsministerier, koordinatorer för mobilitetskonsortier.

Ansökan

Ansök senast den 12 mars 2021:

Ansökan kontaktseminariet Pupil mobility in Europe: Making inclusion a reality (word, engelska)

Du skickar din ansökan till tca@uhr.se