Lyssna

Seminarierna arrangeras utifrån varierande teman och är vanligtvis runt tre dagar långa. Ett visst antal platser finns reserverade för varje land. Vi går igenom vad du bör tänka på och hur du anmäler dig.

Ha en konkret projektidé 

För att få så stort utbyte som möjligt av seminariet bör ni ha långt gångna planer för en ansökan inom Erasmus+ redan när ni anmäler intresse att delta. Det handlar dels om en konkret projektidé, dels om vilken typ av partners ni söker.

Ibland har seminarierna mer formen av ett studiebesök, men syftet är detsamma som för ett kontaktseminarium.

Ansökan för att delta

Du ansöker via webbplatsen Salto Education and Training eller genom den anmälningsblankett som finns i anslutning till informationen om seminariet. Blanketten skickar du till tca@uhr.se.

Du får besked om du blivit antagen cirka en månad innan seminariet äger rum.

Vi gör ett urval av de ansökningar som kommer in utifrån er projektidé och hur väl den passar in i kontaktseminariets tema. Vi strävar efter organisatorisk och geografisk spridning vid urvalet.

Om du blir antagen

Blir du antagen får du särskilda instruktioner vad gäller resan som du bokar och betalar själv. För att få bidraget för resan skickar du kostnadsunderlag till oss när du varit på seminariet.

Seminarie- och boendekostnaden betalar vi på Universitets- och högskolerådet direkt till arrangören.

Vi kontaktar seminariearrangören med uppgifter om vilka som kommer att delta.

Rapportera efter seminariet

När du varit på seminariet mejlar du en slutrapport med begäran om ersättning för resekostnader (enligt bidragsschablon) och ett närvarointyg till Universitets- och högskolerådet.

Coronapandemin och de transnationella samarbetsaktiviteterna (TCA) inom Erasmus+

På grund av pandemin kommer fortsatt en del av aktiviteterna att genomföras online. Där det är möjligt äger seminarierna rum i fysisk form. Även hybrider mellan digitala och fysiska seminarier förekommer.

Alla planerade seminarier kommer att läggas ut löpande. Det är många seminarier på gång och vi välkomnar dig att ansöka och delta!

Vi återkommer med besked om när TCA-aktiviteter fullt ut kommer att genomföras fysiskt igen och följer utvecklingen av covid-19.

Aktuellt om brexit

Håll dig uppdaterad om vad som händer i brexitfrågan och Erasmus+:

Aktuellt om brexit

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på e-post tca@uhr.se

Jag jobbar med Erasmus+ kontaktseminarier:

  • Ingrid Gran, 010-470 04 49