På grund av rådande situation med Covid-19 har många av de aktiviteter (kontaktseminarier, tematiska seminarier och andra aktiviteter) gjorts om till digitala seminarier. Här berättar vi mer.

Coronapandemin och de transnationella samarbetsaktiviteterna (TCA) inom Erasmus+

På grund av pandemin kommer fortsatt en del av höstens TCA-aktiviteter att genomföras online. Där det är möjligt äger seminarierna rum i fysisk form. Även hybrider mellan digitala och fysiska seminarier förekommer.

Alla planerade seminarier kommer att läggas ut löpande. Det är många seminarier på gång och vi välkomnar dig att ansöka och delta!

Vi återkommer med besked om när TCA-aktiviteter fullt ut kommer att genomföras fysiskt igen och följer utvecklingen av covid-19.

För frågor om seminarierna och information kring hur du deltar, mejla till tca@uhr.se

Hur du ansöker

Du ansöker via webbplatsen Salto Education and Training eller genom den anmälningsblankett som finns i anslutning till informationen om seminariet. Blanketten skickar du till tca@uhr.se

Om du beviljas en plats på seminariet får du instruktioner via e-post. Besked om beslut får du inom två veckor efter sista ansökningsdatum.