Lyssna

Kontaktseminarium för nybörjare med liten kännedom eller ingen alls inom programmet Erasmus+. Deltagarna kommer att introduceras i internationella samarbetsmöjligheter, få konkreta kunskaper, projektförslag och möjlighet att finna samarbetspartners. Ansökan är öppen till den 18 september.

Tid: 7–8 november 2022, ankomst 6 november

Plats: Köpenhamn, Danmark

Utbildningsområde: skola, yrkesutbildning, vuxnas lärande

Målgrupp: Nybörjare inom programmet Erasmus+

Antal platser för Sverige: 10 (tio)

Ansökan är öppen till den 18 september via SALTO.

Kontakt:
Har du frågor går det att mejla tca@uhr.se