Lyssna

TCA European Conference: Schools go green and digital – and Erasmus+ supports teaching excellence

Konferensen tar upp skolornas utmaning vad gäller undervisning inom klimatförändringar och ökad digitalisering. Deltagarna i konferensen får lära mer om hur Erasmus+ och eTwinning kan användas för att bidra till att förbättra undervisningen på dessa områden.

Plats: Bonn, Tyskland

Tid: 3–5 maj 2023

Utbildningsområde: Grund-gymnasieskola, yrkesutbildning

Målgrupp: Lärare, skolledare och annan personal inom utbildningsområdet skola och yrkesutbildning samt personal på myndigheter som arbetetar med frågor inom utbildningsområdet

Antal platser för Sverige: Tre (3).

Syfte och förväntade resultat

Med tanke på de ökande klimatförändringarna och digitaliseringstakten i samhället står dagens skolor inför stora utmaningar. Konferensen kommer att fokusera på följande frågor:

  • Hur kan undervisningen förbättras inom  klimatförändringar och digitalisering?
  • Hur kan projekt inom Erasmus+,  inklusive eTwinning, bidra till  förbättra undervisningen inom dessa områden?

Med inspel från erfarenheter från tidigare Erasmus+-projekt och olika experter kommer utbyte mellan deltagare främjas och bidra till en fördjupad diskussion på frågor kring undervisning om klimatförändringar och digitalisering. Konferensenen erbjuder dessutom goda möjligheter för att nätverka med andra deltagare för att utveckla projektplaner för framtida projekt inom Erasmus+ och eTwnning.

Anmälan

Anmälan till seminariet görs via SALTO. Du anmäler dig genom att skaffa användarnamn, logga in, fylla i ansökan, spara den och skicka in. Sista anmälningsdag är 3 fabruari.

Länk till anmälan.

Frågor? Kontakta oss via e-post till tca@uhr.se.