Lyssna

The future of Europe – Europe is your future! Pupils’ participation in democratic life” - an Online Barcamp to promote civic engagement and pupil mobility

Seminariet syftar till att visa hur skolor och Erasmus+ kan stödja elevers deltagande i det demokratiska livet samt hur socialt och medborgerligt engagemang främjas genom lärandeaktiviteter. Anmäl dig senast 15 januari!

Värdland: Tyskland

Plats: Online

Datum: 27–28 februari 2023

Antal platser för SE01: två (2)

Utbildningsområden: skola

Arbetsspråk och informationsspråk: engelska

Målgrupp: lärare och elever

Syfte: Ungdomars deltagande i demokratiska processer är av största vikt för Europeiska unionens framtid. Å ena sidan är unga i allt högre grad engagerade i "alternativa former" av deltagande, men å andra sidan känner många unga människor sig frånkopplade från våra demokratiska strukturer och institutioner. Seminariet syftar till att visa hur skolor och Erasmus+ kan stödja elevers deltagande i det demokratiska livet samt hur socialt och medborgerligt engagemang främjas genom lärandeaktiviteter.

Förväntade resultat: Detta onlineseminarium är utformat som ett så kallat barcamp, där lärare och elever kan presentera idéer för utbyte, och lära samtidigt känna lärare och elever från andra länder. Under seminariet får du matnyttig information om finansieringsmöjligheterna inom Erasmus+ och ta del av erfarenheter och kunskap från erfarna lärare och elever.

Anmälan

Anmäl dig senast 15 januari via SALTO.

Mer information och anmälan hittar du på SALTO.

Frågor? Kontakta oss via e-post till: tca@uhr.se