I det här programmet kan aktörer inom högre utbildning och näringsliv söka bidrag för att stärka Europas innovationskapacitet och främja innovation inom högre utbildning, företag samt det socioekonomiska området i stort.

Logotyp Erasmus+

Kontakta oss

Har du frågor om programmet ska du i första hand kontakta det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA: 

EACEA-KNOWLEDGE-ALLIANCES@ec.europa.eu

För att komma i kontakt med oss på Universitets- och högskolerådet mejlar du till erasmusplus@uhr.se

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook