Gå till huvudinnehåll

Vi går igenom vad Erasmus+ kunskapsallianser ska leda till, vem som kan söka samt vilka länder som deltar.

Vad det ska leda till

De mål som är uppsatta för programdelen är att arbeta fram nya, innovativa och tvärvetenskapliga metoder för undervisning och lärande, stimulera undervisande personal vid lärosäten och företag till entreprenöriellt lärande och entreprenörskap, underlätta utbytet och flödet av samt gemensamt utveckla nya kunskaper.

Kunskapsallianserna är avsedda att få inverkan på både kort och lång sikt på individuell, organisatorisk och systemnivå.

Vem som kan söka

Offentliga eller privata organisationer i de länder som deltar i Erasmus+ kan söka. Minst sex oberoende organisationer från minst tre av dessa programländer, varav minst två högskolor och minst två företag, ska ingå i de två- eller treåriga projekten.

Organisationer i länder som inte deltar i Erasmus+ kan delta som partner, men inte söka. Villkoret för att delta är att deras deltagande medför ett betydande mervärde för projektet.

Ansökan

Du ansöker genom EU-kommissionens centrala programkontor i Bryssel, EACEA. Ansökan och information når du på EACEA:s webbplats:

Knowledge alliances på EACEA:s webbplats

Det är också till EACEA du vänder dig med frågor om programmet, för stöd och hjälp med ansökan med mera. Du kontaktar dem på e-post EACEA-KNOWLEDGE-ALLIANCES@ec.europa.eu .

Länder som deltar

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer, Island, Turkiet, Nordmakedonien, Liechtenstein och Norge. Schweiz kan tillsvidare endast söka och delta i Erasmus+ under förutsättning att den schweiziska staten finansierar deras deltagande.

Förberedande besök inför samarbetet

Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Erasmus+ förberedande besök

Aktuellt om brexit

Det är ännu oklart om det blir ett avtal mellan EU-kommissionen och Storbritannien om brexit. Håll dig uppdaterad om vad som händer i brexitfrågan och Erasmus+:

Aktuellt om brexit