Genom programmet kan anordnare av lärarutbildning och lärarfortbildning samarbeta för att förbättra kvaliteten på den grundläggande lärarutbildningen och stödet till lärare under deras första år i yrket.

Logotyp Erasmus+ förenar och berikar

Kontakt

Har du frågor om programmet ska du i första hand kontakta det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA:

EACEA-EPLUS-TEACHER-ACADEMIES@ec.europa.eu

För att komma i kontakt med oss på Universitets- och högskolerådet, mejla till erasmusplus@uhr.se