Lyssna

Mer om programmet

Vi går igenom vad Erasmus+ lärarakademier är, vad det ska leda till, vem som kan söka, vilka länder som deltar och hur du går till väga för att ansöka.

Så fungerar det

Anordnare av lärarutbildning och lärarfortbildning kan samarbeta i syfte att förbättra kvaliteten på den grundläggande lärarutbildningen och stödet till lärare under deras första år i yrket. De kommer också att utbyta idéer om lämpliga insatser för att hjälpa lärarna hålla sin yrkeskompetens uppdaterad under hela karriären.

Organisationer som ansöker och deltar i Erasmus+ lärarakademier samarbetar i 3-åriga projekt för att

  • utveckla innovativa metoder för att hantera gemensamma utmaningar såsom effektiv användning av digitala verktyg och online-lärande, utbildning för en hållbar miljö, genusmedveten undervisning, undervisning i flerspråkiga klassrum och skapande av inkluderande skolor,
  • ta fram olika slags lärandemöjligheter, till exempel gemensamma kurser eller moduler för lärare i alla skeden av karriären,
  • främja möjligheten till mobilitet i utbildningssyfte för att skapa ett långsiktigt samarbete mellan lärare och lärarutbildare över gränserna och bidra till att etablera mobilitet som en integrerad del av lärarnas grundutbildning och fortbildning.

Vad det ska leda till

Olika institutioner (universitet, lärarhögskolor, kursanordnare med flera) får möjlighet att ytterligare utveckla sin europeiska dimension. Till exempel genom att organisera och delta i lärandemobilitet och aktiviteter såsom gemensamma sommarkurser, studiebesök för studenter och lärare och andra former av samarbete mellan de olika institutionerna.

Kursdeltagarna (lärarstuderande, lärare och skolledare) kan dra nytta av yrkesmässiga utbildningsmöjligheter som är kvalitetssäkrade, erkända och skräddarsydda för att tillgodose deras behov. Deltagandet kan ge dem ett europeiskt perspektiv på läraryrket. De som deltar kommer även att kunna gå med i professionella nätverk och grupper för att få ett rikare yrkesliv och höja sin kompetens.

Med tiden kommer akademierna att bidra till lärarutbildningspolitiken på både EU-nivå och nationell nivå och utmynna i långvariga partnerskap och samarbeten mellan europeiska anordnare av lärarutbildning.

Länder som deltar

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet.

Ansökan och mer information

Du ansöker genom det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA, som administrerar och handlägger programmet.

Ansökan, utlysning (engelska call) och mer information på EU-kommissionens webbplats Funding and Tenders

Mer om programmet:

Erasmus+ Teacher Academies på EU-kommissionens webbplats

Inspelning från informationsmöte i juni 2021:

Info-Session: Erasmus+ Teacher Academies Funding Opportunity på EACEA:s webbplats

Förberedande besök inför samarbetet

Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. De medel du kan ansöka om ska bidra till resa och uppehälle.

Erasmus+ förberedande besök