Lyssna

Erasmus+ mobilitet högre utbildning

Verksamhetsområde:
Högre utbildning
Aktivitet:
För elever/studenter: Studier, Praktik För personal: Kurs, fortbildning, Konferens med mera, Jobbskugga, Undervisa
Var i världen:
Norden och Baltikum, Inom EU/ESS
Sista ansökningsdag: 20 februari 2024 kl 12:00

I det här programmet kan lärosäten söka bidrag för att inhämta kunskap, kompetens och yrkeserfarenhet utomlands – både för studenter och personal. Syftet är att höja kvaliteten i undervisningen och lärandet. Fokus ska ligga på inkludering, hållbarhet, digitalisering och demokratiskt deltagande. Studenter kan studera och/eller praktisera i ett annat land. Personal kan exempelvis jobbskugga, undervisa eller fortbilda sig vid ett annat lärosäte eller företag, alternativt en organisation. De som kan söka är universitet och högskolor med en godkänd Erasmus Charter för högre utbildning.

Mer om programmet

Det huvudsakliga målet med Erasmus+ mobilitet högre utbildning är att öka kompetenser, färdigheter och yrkesskickligheten – och därmed kvaliteten i undervisningen och lärandet. Här ges en kort introduktion till programmet.

Så fungerar programperioden 2021-2027

Vi går igenom vilka aktiviteter som är möjliga att genomföra, hur projektet är uppbyggt samt beskriver olika roller och hur ansvaret fördelas mellan parterna i ett projekt.

Ansök till programmet

Det är möjligt att söka en gång per år. Här guidar vi dig igenom ansökningsförfarandet, visar vad du behöver tänka på och informerar om vad som händer när du skickat in ansökan.

För dig som har beviljade projekt

Här hittar du verktyg, dokument och annat stöd som du behöver för att hantera ditt projekt. Exempelvis system för rapportering och administration och dokument som avtal och överenskommelser mellan deltagare för det specifika projektet och kontraktsperioden.

Erasmus+ Förenar och berikar signatur 2023.png

Att ta emot en Erasmuspraktikant

Är du intresserad av att ta emot en Erasmuspraktikant på din arbetsplats? Vi beskriver vad det innebär: Att ta emot en Erasmuspraktikant