Gå till huvudinnehåll

Genom Erasmus+ mobilitet kan lärosäten söka bidrag för utbyten och kompetensutveckling för personal och studier och praktik för studerande i ett annat EU-land.

Logotyp Erasmus+ som medfinansiär

Kontakta oss

Du når oss på e-post eplushogre@uhr.se

Uppge alltid projektnumret när du kontaktar oss.

Vi jobbar med Erasmus+ mobilitet högre utbildning:

  • Clara Bolin, 010-470 04 69
  • Alma Joensen 010-470 03 27
  • Marilyn Klarin Cars, 010-470 05 27