I det här programmet kan lärosäten söka bidrag för att inhämta kunskap, kompetens och yrkeserfarenhet utomlands för att höja kvaliteten i undervisningen och lärandet. Fokus är inkludering, hållbarhet, digitalisering och demokratiskt deltagande.

Logotyp Erasmus+ förenar och berikar

Film: Pandemins påverkan på arbetet inom Erasmus+

Susanne Ribbesjö, handläggare för Erasmus+, berättar och svarar på vanliga frågor.

Att ta emot en Erasmuspraktikant

Är du intresserad av att ta emot en Erasmuspraktikant på din arbetsplats? Vi beskriver vad det innebär: Att ta emot en Erasmuspraktikant

Kontakta oss

Du når oss på e-post eplushogre@uhr.se

Uppge alltid projektnumret när du kontaktar oss.

Vi jobbar med Erasmus+ mobilitet högre utbildning:

  • Helena Björck, 010-470 05 53
  • Maria Högemark, 010-470 05 73
  • Alma Joensen 010-470 03 27
  • Marilyn Klarin Cars, 010-470 05 27