Gå till huvudinnehåll

Genom Erasmus+ mobilitet kan lärosäten söka bidrag för utbyten och kompetensutveckling för att höja kvaliteten i undervisningen och för att ge studerande möjlighet till värdefull praktik och studier utomlands.

Kontakta oss

eplushogre(at)uhr.se

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook

Vi jobbar med Erasmus+ mobilitet högre utbildning:

  • Carola Barhammar, 010-470 04 68
  • Alma Joensen, 010-470 03 86
  • Jari Rusanen, 010-470 04 42

Logotyp Erasmus+
EU:s program för utbildning, ungdom och idrott.