Genom Erasmus+ mobilitet kan lärosäten söka bidrag för utbyten och kompetensutveckling för personal och studier och praktik för studerande i ett annat EU-land.

Information till dig med beviljade projekt med anledning av coronaviruset

Logotyp Erasmus+

Kontakta oss

Du når oss på e-post eplushogre@uhr.se

Uppge alltid projektnumret när du kontaktar oss.

Vi jobbar med Erasmus+ mobilitet högre utbildning:

  • Maria Högemark, 010-470 05 73
  • Alma Joensen 010-470 03 27
  • Marilyn Klarin Cars, 010-470 05 27