För dig som har beviljade projekt

2019-03-04

För att hantera ert projekt behöver du olika verktyg och dokument. Till exempel Mobility Tool+ för att hantera projektet. Dokument som avtal och överenskommelser mellan deltagare för det specifika projektet hittar du för varje kontraktsperiod.

Med anledning av coronaviruset

Mer om vad som gäller för Erasmus+ inomeuropeisk mobilitet med anledning av coronaviruset

Viktiga datum

Viktiga datum när det gäller projektstart, rapportering och projektslut