Lyssna

För dig som har beviljade projekt

Här hittar du verktyg, dokument och annat stöd som du behöver för att hantera ditt projekt. Exempelvis system för rapportering och administration och dokument som avtal och överenskommelser mellan deltagare för det specifika projektet och kontraktsperioden.

Stöd till projektet indelat efter programperiod