Lyssna

Bidrag till studenter med barn

Studenter som reser med barn kan från och med 2018 få ett tillägg på 200 euro per månad för att åka på utbyte för studier eller praktik. Det är du som projektägare som skickar in ansökan.

Både för studier och praktik

Tillägget gäller både för studenter som reser ut för studier och praktik. Det innebär att studenter som utför en mobilitet och har medföljande barn får tillägget om 200 euro extra per månad på den ordinarie stipendiesumman.

Studenter som gör praktik får idag ett särskilt tillägg (top-up) om 195 euro per månad. Studenter med barn som utför praktik har rätt att få det särskilda tillägget om 200 euro per månad eftersom det är högre än praktiktillägget. De två tilläggen kan inte kombineras.

Ansökan

Ansökan om tillägg/bidrag för studenter med barn (pdf)

Så rapporterar du

Så gör du när du rapporterat tillägget/bidraget: Checklista för rapportering av tillägg för studenter med barn (pdf)

Kontakta oss

Du når oss på e-post eplushogre@uhr.se

Uppge alltid projektnumret när du kontaktar oss.

Vi jobbar med Erasmus+ mobilitet högre utbildning:

  • Frida Garvill, 010-470 04 94
  • Madelene Henriksgård, 010-470 06 80
  • Kristin Lohse 010-470 64 95
  • Shabnam Rudd Sharifpour 010-470 03 58