Lyssna

Verktyg för projektet

Här hittar du bland annat länkar till verktyg som EU Login, plattformen Erasmus+ and European Solidarity Corps och Beneficiary Module liksom andra stöd och dokument.

EU Login

För att kunna arbeta i EU-kommissionens plattformar behöver du skapa ett EU-login. Det gör du på EU-kommisssionens webbplats:

EU Login-konto på EU-kommissionens webbplats

Erasmus+ and European Solidarity Corps platform

Erasmus+ and European Solidarity Corps är namnet på den plattform där du kan:

  • Söka efter registrerade organisationer som deltar i Erasmus+ (Organisation Registration system).
  • Registrera din organisation för deltagande i Erasmus+ (OID).
  • Ansöka om medel för ett kommande projekt.
  • Hantera deltagare i Beneficiary Module (BM).

Erasmus+ and European Solidarity Corps platform

Information om plattformens olika delar:

How to use the Erasmus+ and European Solidarity Corps platform, EU-kommissionens webbplats

Organisation Registration system och OID

I Organisation Registration system kan du skapa ett identifierings-ID för din organisation, OID. OID-numret skapas första gången din organisation vill ansöka till Erasmusprogrammet och är den samma under hela programperioden. Du behöver OID-koden för att kunna ansöka om medel i kommande utlysningar.

Mer om Organisation Registration och OID:

Organisation Registration Guide, EU-kommissionens webbplats

Dokument att ladda upp i Organisation Registration system

Formulär för rättssubjekt:

Du väljer det fomulär som gäller för om ni är en offentlig organisation eller en privat:

Offentlig organisation, formulär för rättssubjekt (pdf)

Privat organisation, formulär rättssubjekt (pdf)

Formulär för bankuppgift:

Formulär för bankuppgift (pdf)

Du behöver ha bankstämpel på blanketten. Har du ingen stämpel ska du bifoga ett aktuellt bankutdrag.

Eventuellt årsredovisning:

Är ni en privat organisation, som till mindre än 50 procent finansieras av offentliga medel, ska du även bifoga senaste årsredovisning.

Beneficiary Module

Beneficiary Module (BM) är den databas där du registrerar och hanterar deltagare inom ett pågående projekt.

BM hittar du i plattformen Erasmus+ and European Solidarity Corps platform.

Mer information:

Beneficiary Guides – Project implementation phase, EU-kommissionens webbplats

Instruktioner till hur du registrerar mobiliteter i BM:

Add mobility activities to projects, EU-kommissionens webbplats

Beräkning av valutakurs

European Central Bank, växlingskurs euro-SEK

Avståndsräknare

Uppgift om avstånd mellan olika städer som du använder för att beräkna resekostnader får du genom EU-kommissionens avståndsräknare, Distance calculator. Det resultat du får fram visar det avstånd du ska utgå från.

Distance calculator Erasmus+ för avstånd mellan städer i Europa

Elektroniska signaturer

Väljer du att använda en e-underskrift ska den vara valideringsbar enligt EU-förordning eIDAS. UHR godkänner enkla, avancerade och kvalificerade e-underskrifter. Om e-underskrifter på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Grön hållbarhet

Miljömässigt hållbara projekt är en av Erasmus+ fyra prioriteringar. Vi har samlat information, tips och länkar som du kan använda som stöd: Grön hållbarhet

Inkludering och mångfald

Alla individer - oavsett förutsättningar - ska kunna delta och utvecklas genom Erasmus+. Inkludering och mångfald är en av fyra prioriteringar inom Erasmus+.

Digital omställning

Ett av Erasmus+ prioriterade mål är att i högre grad ta vara på de möjligheter som digitaliseringen ger i det internationella samarbetet: Digitalisering

Kontakta oss

Du når oss på e-post eplushogre@uhr.se

Uppge alltid projektnumret när du kontaktar oss.

Vi jobbar med Erasmus+ mobilitet högre utbildning:

  • Frida Garvill, 010-470 04 94
  • Madelene Henriksgård, 010-470 06 80