Lyssna

Viktiga datum

Här hittar du viktiga datum att hålla reda på när det gäller projektstart, rapportering och projektslut.

Projekt beviljade 2021

1 september 2021: projektstart

1 maj 2022: sista dag att skicka in första interimsrapport

15 november 2022: sista dag att skicka in andra interimsrapport

31 oktober 2023: projektslut

30 december 2023: sista dag att skicka in slutrapporten

Projekt beviljade 2022

1 juni 2022: projektstart

31 juli 2024: projektslut

29 september 2024: sista dag att skicka in slutrapporten

Projekt beviljade 2022 ska inte interimsrapportera.