Det huvudsakliga målet med Erasmus+ mobilitet högre utbildning är att erbjuda fler och bättre möjligheter till kvalitativ utbildning. Här ges en kort introduktion till programmet.

Internationell erfarenhet

Med Erasmus+ mobilitet högre utbildning kan studenter studera och praktisera i ett annat europeiskt land och lärare och personal få kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor i andra länder. Programmet bidrar till att höja kvaliteten och stärka den europeiska dimensionen inom högre utbildning. Programmet kan också bidra till en större öppenhet mellan utbildningar i olika europeiska länder och stärka kopplingen till arbetslivet.

Höja kompetensen och stärka konkurrenskraften

Syftet med programmet är att höja kompetensen och kvaliteten i utbildningen, och att stärka studenters färdigheter och konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Exempel på vad ett deltagande kan ge är förbättrade språkkunskaper, ökad kunskap och kännedom om andra kulturer och länder, aktivt deltagande i samhället och en känsla av det europeiska medborgarskapet.

Organisationerna som kan söka

Universitet och högskolor som har Erasmus Charter for Higher Education, ECHE, kan söka. Som enskild person ansöker du hos det egna lärosätet om stipendier.

Gå ihop med andra och sök som konsortium

Universitet och högskolor i Sverige som har Erasmus Charter for Higher Education, ECHE, kan gå ihop med andra och söka som ett nationellt konsortium. Konsortiet ska bestå av minst tre organisationer där minst två måste vara universitet eller högskola. En organisation tar på sig ansvaret att samordna konsortiet och projektet. Kontakta gärna en programhandläggare om ni tänker söka ett nationellt konsortium.

Lärosätet informerar om tillgängliga stipendier

Som enskild person kan du inte söka, men du deltar i de aktiviteter som lärosätet planerar att genomföra. Det innebär att personal och studenter vänder sig till, och ansöker om stipendium, vid sitt eget lärosäte. Det är också lärosätet som informerar om tillgängliga platser, villkor och ansökningstider.

Länder som deltar

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer samt Storbritannien, Island, Turkiet, Nordmakedonien, Serbien, Liechtenstein och Norge. Schweiz deltar för närvarande inte i Erasmus+.

För information om Storbritannien, se sidan Aktuellt om brexit.

Förberedande besök inför samarbetet

Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Erasmus+ förberedande besök

Aktuellt om brexit

Håll dig uppdaterad om vad som händer i brexitfrågan och Erasmus+:

Aktuellt om brexit