Lyssna

För dig som har ett beviljat korttidsprojekt

Vi beskriver hur du hanterar ert projekt, från uppstart till avslut. Här har vi samlat bilagor till kontraktet liksom andra dokument, verktyg och resurser som ni kan behöva under projektets gång.

Regelverk, bilagor och stöd per år

För att säkra kvaliteten i projektet, lärandeprocesserna och verksamhetsutvecklingen samt ge stöd i hanteringen av projektet och det beviljade bidraget finns regler och ramverk att förhålla sig till. Varje års utlysning (inbjudan att ansöka) och budgetperiod kan ha olika regelverk.

Projektstart framgår av ert kontrakt. Aktiviteterna kan genomföras under en projektperiod på 6 till 18 månader. När projektperioden är över skickar du in en slutrapport för perioden.

För att allt ska bli rätt, välj för den fortsatta hanteringen av ert projekt det år ert projekt blev beviljat.

För projekt beviljade 2021

För projekt beviljade 2022

Kontakta oss

Du når oss på e-post ka1skola@uhr.se

Du kan också nå oss på telefon 010-470 03 00 följande tider:
Måndag 14.00-16.00
Tisdag 9.00-11.00
Onsdag 14.00-16.00
Torsdag 8.30 – 10.30
Fredag 8.00-10.00

Vi som jobbar med Erasmus+ mobilitet skola:
Peter Eriksson
Victoria Gomez
Minna Thunberg
Maja Holmqvist
Ellen Halkjaer
Lorana Kuruzovic