I det här programmet kan organisationer som jobbar med vuxnas lärande söka bidrag för utbyten och kompetensutveckling för att höja kvaliteten i undervisningen.