I det här programmet kan organisationer som jobbar med vuxnas lärande söka bidrag för utbyten och kompetensutveckling för att höja kvaliteten i undervisningen och lärandet. Fokus är inkludering, hållbarhet, digitalisering och demokratiskt deltagande.