I det här programmet kan organisationer som jobbar med vuxnas lärande söka bidrag för utbyten och kompetensutveckling för att höja kvaliteten i undervisningen.

Film: Pandemins påverkan på arbetet inom Erasmus+

Susanne Ribbesjö, handläggare för Erasmus+, berättar och svarar på vanliga frågor.

Kontakta oss

Du når oss på e-post ka1vux@uhr.se

Uppge alltid projektnumret när du kontaktar oss.

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook

Vi jobbar med Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning:

  • Maria Wennberg (föräldraledig), 010-470 04 72
  • Peter Eriksson, 010-470 05 44

Logotyp Erasmus+