För dig som har ett beviljat projekt

2019-03-04

För att hantera ert projekt behöver du olika dokument och verktyg som till exempel avtal och överenskommelser mellan deltagare. Du använder de som gäller för er kontraktsperiod.