Lyssna

För dig som har ett beviljat korttidsprojekt

Vi beskriver hur du hanterar ert projekt, från uppstart till avslut. Här har vi samlat bilagor till kontraktet liksom andra dokument, verktyg och resurser som ni kan behöva under projektets gång.

Regelverk, bilagor och stöd per år

För att säkra kvaliteten i projektet, lärandeprocesserna och verksamhetsutvecklingen samt ge stöd i hanteringen av projektet och det beviljade bidraget finns regler och ramverk att förhålla sig till. Varje års utlysning (inbjudan att ansöka) med tillhörande budgetperiod kan ha olika regelverk. Därför är det viktigt att ta del av informationen som är kopplad till utlysningsåret, alltså det år ert projekt beviljades och projektperioden startade.

Beviljad budget för projektet kan bara användas i enlighet med regelverket som gäller för respektive års utlysning.

Projektstart sker mellan juni och december utlysningsåret och framgår i ert kontrakt. Aktiviteterna kan genomföras under en projektperiod på 6 till 18 månader. När projektperioden är över skickar du in en slutrapport för perioden.

Här hittar du information om regler och projekthantering för olika utlysningsår. För rätt information – läs vidare under det år ert projekt blev beviljat och projektperioden startade.

För projekt beviljade 2021

För projekt beviljade 2022

För projekt beviljade 2023

Kontakta oss

Du når oss på e-post ka1vux@uhr.se

Vi jobbar med Erasmus+ mobilitet vuxnas lärande:

  • Jim Haney, 010-47 00 698
  • Carina Johansson, 010 -470 04 16