För att hålla koll på pågående projekt använder ni det digitala verktyget Mobility Tool+. Det använder ni bland annat vid slutrapportering samt för att registrera organisationer och deltagare.

Administrera och rapportera

Mobility Tool+ använder du för att registrera de organisationer som tar emot deltagare, registrera deltagare, deras mobilitetsperioder och utgifter samt skicka och ta emot deltagarrapporter. Verktyget använder du också för att hantera den ekonomiska redovisningen och slutrapporteringen.

Hantera projektet löpande

För att underlätta inför slutrapporteringen rekommenderar vi att du arbetar i och använder verktyget regelbundet under hela projektperioden. Du lägger in uppgifter och uppdaterar ert projekt i Mobility Tool+ ungefär en gång i månaden.

Så går rapporteringen till

I vår steg för steg-guide förklarar vi hur rapporteringen går till: Rapportera projektet i Mobility Tool+