Vi går igenom vilka organisationer som kan söka programmet, aktiviteter som är möjliga att genomföra, hur projektet är uppbyggt samt beskriver olika roller och hur ansvaret fördelas mellan parterna i ett projekt.

Organisationer som kan söka

Aktörer inom vuxnas allmänna lärande kan söka, som till exempel

  • kommunal vuxenutbildning
  • folkbildning
  • frivilligorganisationer
  • bibliotek
  • museer.

Som enskild individ kan du inte söka, men du deltar i de aktiviteter som din organisation planerar att genomföra inom programmet.

Aktiviteter som ingår i programmet

De som deltar kan undervisa, gå en kurs, jobbskugga eller delta i besök i lärandesyfte minst två dagar (exklusive resdagar) upp till två månader.

Undervisnings-/utbildningsuppdrag

Lärare och annan personal med ansvar för vuxnas lärande får här möjlighet att undervisa vid en utländsk partnerorganisation.

För undervisningsuppdrag längre än två månader söker ni inom Erasmus+ strategiska partnerskap där det kan ingå som en del av samarbetet mellan partners i projektet.

Kurser och andra utbildningsevenemang

Lärare och annan personal kan fortbilda sig utomlands. Förutom kurser kan det vara konferenser eller seminarier.

Jobbskuggnings-/observationsperiod

Här ges lärare och annan personal möjlighet att lära av kollegor vid en utländsk relevant organisation verksam inom området vuxnas lärande.

Personal med arbetsrelation

Även personal som på annat sätt har en arbetsrelation till den sökande organisationen eller som är involverad i det strategiska utvecklingsarbetet kan delta.

Hitta kurser och organisationer

Här får du tips och hjälp att hitta fortbildningsaktiviteter och platser att jobbskugga och undervisa vid: Hitta kurser och organisationer

Så är projektet uppbyggt

Ett mobilitetsprojekt omfattar minst två organisationer, en sändande och en mottagande, från olika länder.

Ni söker för en projekttid på ett till två år och anger hur många ni avser att skicka ut på fortbildningsaktiviteter. Och till vilka länder. Som sökande organisation ansvarar ni för att samordna och administrera projektet. Ni har också hand om kontrakt, budget och rapportering.

Projektstart och slut

Projektet kan starta från 1 juni fram till senast 31 december samma år som ni söker. Längden på projektet kan vara mellan 12 och 24 månader.

Överenskommelser med deltagarna

Innan personalen påbörjar sin aktivitet ska sändande och mottagande organisation tillsammans med deltagaren komma överens om vilken verksamhet hen ska delta i.

Överenskommelserna definierar framför allt parternas respektive rättigheter och skyldigheter. Det finns särskilda formulär för dessa överenskommelser som ni ska använda om ert projekt blir beviljat.

Använd EPALE

EPALE är en webbaserad plattform och fungerar som en mötesplats för vuxenutbildare i Europa där du kan dela resurser, diskutera idéer, hitta samarbetspartners och utveckla samarbetsprojekt.

För deltagare i ett mobilitetsprojekt ger EPALE bland annat möjlighet att kommunicera med den mottagande organisationen och ta del av webbaserade utbildningar. Ni kan också använda EPALE för att samarbeta med alla inblandade organisationer, både under och efter mobilitetsprojektets gång, då webbplatsen erbjuder olika samarbetsverktyg och samarbetstjänster.

EPALE - digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa