Gå till huvudinnehåll

I det här programmet kan organisationer som jobbar med yrkesutbildning söka bidrag för arbetsplatsförlagt lärande, utbyten och kompetensutveckling för att höja kvaliteten i undervisningen och för att ge studerande värdefull utlandspraktik.

Nyttiga resurser

Är ett system för meritöverföring inom yrkesutbildning. Här beskrivs en rad gemensamma metoder, principer och begrepp som ska underlätta överföring, erkännande och ackumulering av läranderesultat. ECVET betyder European Accumulation and Transfer Credit System for Vocational Education and Training.

Är en digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa. Genom EPALE kan du som arbetar med vuxnas möjligheter till livslångt lärande samverka med kollegor från hela Europa. Här kan du hitta konferenser, fortbildningsmöjligheter och partners för samarbeten och utbyten. Du kan nätverka med engagerade kollegor från andra länder och ta del av nyheter, projektresultat och användbara länkar. Universitets- och högskolerådet är nationell kontaktpunkt för EPALE.

EPALE - digital mötesplats för vuxenutbildare

Är en europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning. Den omfattar en mängd indikatorer som är avsedda att stödja utvärdering och kvalitetsförbättring. EQAVET betyder European Quality Assurance in Vocational Education and Training.

EQF är en gemensam europeisk referensram och ett översättningssystem som knyter samman olika länders utbildningssystem. Det ska göra det lättare att läsa, förstå och jämföra kvalifikationer från olika länder och utbildningar. EQF betyder European Qualification Framework.

Är en digital plattform för skolsamarbete. Här kan du dela resurser, diskutera idéer, hitta samarbetspartners och utveckla samarbetsprojekt. Genom eTwinning kan du och din klass samarbeta med lärare och elever runt om i Europa. Ni väljer själva hur ni ska lägga upp arbetet för att nå läroplanens mål. Det är även möjligt att starta ett projekt med en klass i Sverige. Gå med du också!

eTwinning - digital plattform för skolsamarbete

Euroguidance är en informationsresurs som du kan använda i arbetet med utbyten av olika slag. Genom Euroguidance Sweden, som finns på Universitets- och högskolerådet, kan du få hjälp när du ska vägleda elever och studerande inför, under och efter en utlandsvistelse. Till exempel finns verktyg, tips och informationsmaterial som du kan använda. Allt du behöver för att stimulera, stötta eller följa upp samlat på ett ställe. Bli "ivägledare"!

Euroguidance - inför en utlandsvistelse på uhr.se

Europass kan användas för att dokumentera utlandsstudier och -praktik som genomförts inom till exempel Erasmus+. Europass består av fem olika dokument som hjälper dig som studerar eller arbetar att göra dina färdigheter och kompetenser tydliga och lätta att förstå i andra länder i Europa. Du kan använda Europass när du ska söka jobb eller delta i en utbildning i ett annat EU-land.

Europass på uhr.se

Om du vill veta mer om utbildningssystemen och utbildningspolitiken i Europa kan du använda Eurydike. Eurydike är ett nätverk för information om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa, med uppgift att stödja och utveckla informationsutbyte inom dessa områden.

Eurydike - om utbildning i Europa på uhr.se

Kontakta oss

Du når oss på e-post:

  • ka1yrkes(at)uhr.se

Har du frågor om Mobility Tool+ mejlar du till:

  • erasmusplus(at)uhr.se

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook

Vi jobbar med Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning:

  • Carmen Muñoz Escalante, 010-470 04 52
  • Linda Nilsson, 010-470 03 11
  • Henrik Wilhelmsson, 010-470 04 27
  • Linda Mildner, 010-470 04 67
  • Kerstin Claesson Callahan, 010-470 04 97

Logotyp Erasmus+
EU:s program för utbildning, ungdom och idrott.