I det här programmet kan organisationer som jobbar med yrkesutbildning söka bidrag för arbetsplatsförlagt lärande, utbyten och kompetensutveckling för att höja kvaliteten i undervisningen och för att ge studerande värdefull utlandspraktik.

Logotyp Erasmus+

Kontakta oss

Du når oss på e-post ka1yrkes@uhr.se

Uppge alltid projektnumret när du kontaktar oss.

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook

Vi jobbar med Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning:

  • Nichlas Malmdahl, 010-470 04 02
  • Linda Nilsson, 010-470 03 07
  • Carmen Munoz Escalante, 010-470 04 52