Vad ni ska göra med resultaten är kanske det sista ni tänker på när ni planerar ert projekt. Men just det kan vara nyckeln till att ni lyckas i slutändan. Här får ni några tips och trix.

Ju fler utanför projektet som får kännedom om vad ni gör och som känner engagemang ‐ desto större chans att ni når era mål med projektet och att era erfarenheter blir till nytta för andra.

Hur sprider man då sina resultat?

Det beror helt på vad ni vill uppnå. 

Berätta för andra om vad ni gjort

Ser ni att fler skulle kunna använda utbyten och samarbeten som ett sätt att utveckla verksamheten? Andra klasser eller skolor till exempel. Bjud in er själva, berätta om vad ni gjort och dela med er av era upplevelser och erfarenheter. Personliga berättelser, tips och rekommendationer är viktiga för att skapa intresse och engagemang hos andra.

Bjud in andra kommuner

Är ert mål att öka regional samverkan kring internationella projekt? Då kan en idé vara att bjuda in andra kommuner när ni genomför aktiviteter i ert projekt, så att de får se hur ni jobbar.

För vidare till kollegor

Har du varit utomlands och lärt dig en framgångsrik metod för att jobba med en viss fråga, låt säga problemen med skolavhopp? Se till att föra metoden vidare till dina kollegor så att de också får lära sig den. Kanske kan du presentera den på en konferens eller när ni har personalmöte. Implementera de nya kunskaperna på ett systematiskt sätt i ert utvecklingsarbete.

Gå ut via media

Vill du skapa större intresse för din organisation, engagera fler ungdomar eller locka fler elever till din skola? Ett bra sätt kan vara att nå ut via media. Skriv ett pressmeddelande eller ring din lokaltidning och tipsa om ert projekt och vad ni ska göra.

Bli en del av något större

Kort sagt: bestäm redan i planeringsfasen vad ni vill uppnå med ert projekt. Ni kan då hitta flera sätt att lyfta er organisation och det arbete ni lagt ner – och dessutom få fler att vilja arbeta med internationellt utbyte och samarbete. Ni blir också en del av något större. Ett EU‐samarbete där människor från olika länder och kulturer träffas och där utbyte av idéer och kunskap för utvecklingen framåt. Det är vad Erasmus+ handlar om.

Några tips

Av stor betydelse genom hela projektet, och särskilt i planeringen och hanteringen av resultaten, är ledningens delaktighet och engagemang. För att underlätta att fler kan och tar del av resultatet, och för att känna delaktighet, är det också bra om alla i organisationen så långt möjligt involveras i förberedelse- och spridningsaktiviteterna, även de som inte har deltagit själva.

Aktiviteter

Här ger vi några tips på aktiviteter, kanaler och verktyg som ni kan använda för att sprida det ni uppnår i ert projekt:

 • Blogga under under mobiliten och efter.
 • Spela in film. Här kan ni till exempel ta hjälp av elever/studerande.
 • Skriv artiklar och kontakta lokaltidningen och tipsa om vad ni kommit fram till, eller låt de som deltar i mobilitetsaktiviteterna skriva en artikel som lokaltidningen kan publicera.
 • Sprid resultatet regionalt genom seminarier och möten.
 • Skolor, lokala politiker och branschorganisationer kan ta del av fysiska resultat som kan spridas vidare.
 • Använd EU. Erasmus+ Project Results Platform är Europeiska kommissionens webbplats där projekt och resultat publiceras.

Medier och verktyg

 • Webbsidor och webbplatser
 • Möten, workshops och seminarier
 • Utställningar och demonstrationer
 • Rapporter, broschyrer, artiklar i specialtidningar
 • Audiovisuellt material
 • Sociala medier av olika slag
 • Öppna evenemang
 • Existerande kontakter och nätverk

Ur programhandledningen för Erasmus+

Sprida resultat - Dissemination and exploitation of results (pdf)