Gå till huvudinnehåll

Inom Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning finns möjlighet att ansöka om och få sin organisation ackrediterad. Då kan ni framöver göra en förenklad ansökan om projektmedel.

Förenklad medverkan i programmet

Är ni en organisation som haft kvalitativa och väl fungerande mobilitetsprojekt inom Leonardo da Vinci och/eller Erasmus+ kan ni ansöka om en så kallad VET Mobility Charter för att få er organisation ackrediterad.

Ackrediteringen innebär en fortsatt förenklad medverkan i programmet Erasmus+ mobilitet för yrkesutbildning. Den förenklade ansökan skickar ni in antingen varje eller vartannat år, där ni anger det antal personer som ska delta samt en budget för detta. Även rapporteringsprocessen förenklas.

Om ni redan har Charter

Har ni redan en VET Mobility Charter och vill ansöka om medel? Då ska du gå till sidan för ansökan till Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning.

En naturlig del i verksamheten

Det ger även större möjligheter att planera, anpassa och utveckla ert internationaliseringsarbete. Genom att er organisation får möjlighet att arbeta mer långsiktigt kan ni få in internationalisering som en naturlig del i verksamheten.

Om er organisation fullföljer det internationaliseringsarbete som ni formulerat i ansökan får ni dessutom del av den finansiering som avsätts för programperioden till och med 2020 (givet att ni ansökt för hela perioden).

Giltighetstid

För de organisationer som beviljas VET Mobility Charter gäller ackrediteringen ansökan om projektmedel inom Erasmus+ mobilitet för 2020. Det finns även en möjlighet att få behålla sin Charter/ackreditering in i det framtida programmet.

Vilka som kan söka

Organisationer verksamma inom yrkesutbildning och yrkesvägledning kan söka. Till exempel gymnasieskolor, folkhögskolor, YH-utbildningar, vuxenutbildning, kommuner, myndigheter, företag och föreningar.

Ansökan 2019

Sista ansökningsdatum är den 16 maj klockan 12:00:00.

Ansökan: Erasmus+ Vocational Education and Training Mobility Charter 2019 (EU Login-sida)

Stöd att fylla i ansökan:

Hur du fyller i ansökan - how to complete the application form

Övrigt:

Utlysning, inbjudan att ansöka: Call VET Mobility Charter 2019

Erasmus+ VET Mobility Quality Commitment

Go international: En praktisk guide för strategisk internationalisering inom yrkesutbildning (engelska)

Vad som bedöms i ansökan

Vid bedömningen av er ansökan utgår vi från

  • erfarenhet från tidigare mobilitetsprojekt
  • organisationens europeiska internationaliseringsstrategi
  • organisationsförmåga och kvalitetssäkring av mobilitetsperioder.

För att beviljas en VET Mobility Charter krävs att

  • Ni som organisation eller konsortium fullföljt minst tre mobilitetsprojekt inom yrkesutbildning i Programmet för livslångt lärande (Leonardo da Vinci) och/eller Erasmus+ yrkesutbildning. För konsortier ska antingen alla partners ha fullföljt tre mobilitetsprojekt eller att konsortiet som helhet har det.
  • Förbrukningsgraden vad gäller budget är minst 80 procent i genomsnitt för var och en av de tre senaste avslutade projekten enligt ovan.

Besked om beslut

Besked om beslut skickar vi till samtliga sökande under hösten. De organisationer som erhåller en charter/blir ackrediterade kan göra en förenklad ansökan inom Erasmus+ mobilitet våren 2020.