UHR:s kontaktseminarium i Buenos Aires den 16-18 oktober 2018 vänder sig till dig som arbetar med internationalisering eller som universitetslärare med intresse att utveckla samarbetet med lärosäten i Argentina. Syftet med seminariet är att underlätta för svenska lärosäten att skapa kontakter som kan leda till internationella samarbeten. Sista dag för anmälan har passerat.

Om seminariet

Fokus ligger på Erasmus+ utomeuropeiska aktiviteter inom högre utbildning (kapacitetsuppbyggnad, gemensamma mastersprogram och utomeuropeisk mobilitet) och det Sida-finansierade programmet Linnaeus-Palme.

Under kontaktseminariet får du veta mer om samarbetsprogrammen och får en introduktion till utbildningssystemen i respektive land.

Vi avsätter mycket tid till nätverkande för att ni som deltar ska kunna mötas och diskutera eventuella projektsamarbeten.

Målgrupp

Universitetslärare eller du som på annat sätt arbetar med internationalisering vid ett svenskt lärosäte.

Var och när

Buenos Aires, Argentina den 16-18 oktober, 2018.

För den som vill kommer det även att anordnas aktiviteter den 15:e och den 19:e oktober. Se närmare information i programmet.

Boende

Vi har gjort en gruppbokning för samtliga deltagare på hotell Own Recoleta.

Bokningen gäller enkelrum inklusive frukost och internet. Kostnaden förväntas ligga på 1 200-1 500 kronor per natt och person och faktureras varje enskild deltagare efter kontaktseminariet. Vi skickar ut en fråga om önskemål av datum för bokningen i samband med att vi skickar ut deltagarbekräftelse efter att anmälan stängt den 31 augusti.

Information om hotell Own Recoleta

Kostnad

Som deltagare bekostar du själv ditt boende och din flygresa. UHR kommer att boka hotell och fakturera deltagarna i efterhand.

I samband med din anmälan ges du möjlighet att ansöka om ett resebidrag på SEK 10 000. Erbjuds du en plats på seminariet gör UHR en utbetalning av resebidraget till ditt lärosäte.

Arbetsspråk

Engelska

Antal platser för svenska deltagare

Antalet platser för svenska lärosäten är begränsat till 25. Vi förbehåller oss rätten att välja ut deltagare för att få en väl balanserad grupp om antalet anmälningar överstiger det antal platser som finns tillgängliga.

Program

Program för kontaktseminariet i Argentina oktober 2018 (engelska)

Anmälan

Anmälan är stängd då sista anmälningsdag passerat.

Informationsmöte den 19 september

För de deltagare som erbjuds en plats på årets kontaktseminarium kommer ett obligatoriskt informationsmöte att hållas den 19 september i Stockholm. Det kommer även finnas möjlighet att delta på mötet via länk. Mer information och ett program för mötet publiceras längre fram.

Information in english

Information regarding contact seminar in Argentina

Mer information om våra program för utomeuropeiskt samarbete

Erasmus mundus gemensamma masterprogram

Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Linnaeus-Palme partnerskap