Gå till huvudinnehåll

Här får du en övergripande bild av hur Erasmus mundus gemensamma masterprogram fungerar och hur ni går till väga för att ansöka.

Så fungerar det

Masterprogrammen tas fram inom ett konsortium av lärosäten från minst tre europeiska länder. Även andra organisationer kan delta om de kan tillföra särskild expertis och kompetens av betydelse.

Programmen innefattar en obligatorisk mobilitet i minst två länder inom konsortiet. Examen ska vara erkänd i respektive land och efter slutförda studier kan studenter ta ut en dubbel eller gemensam examen.

Mer information

Du ansöker genom det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA, som administrerar och handlägger programmet.

Erasmus Mundus Joint Master Degrees på EACEA:s webbplats

Ansök till programmet

Electronic Application Forms - eForms på EACEA:s webbplats

Budget

Budget Erasmus mundus gemensamma masterprogram 2019: dokument beräknas kunna publiceras under december månad.

Fortsättning på Erasmus Mundus Master Courses

Programmet är en fortsättning på Erasmus Mundus Master Courses. Forskarutbildningsprogrammen som tidigare rymdes inom Erasmus mundus har flyttats över till Marie Skłodowska Curie under Horisont 2020 där Vinnova är svensk kontaktpunkt.

Förberedande besök inför samarbetet

Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Erasmus+ förberedande besök

Aktuellt om brexit

Det är ännu oklart om det blir ett avtal mellan EU-kommissionen och Storbritannien om brexit. Håll dig uppdaterad om vad som händer i brexitfrågan och Erasmus+:

Aktuellt om brexit