Via Erasmus mundus-insatser kan ett konsortium av lärosäten utveckla olika gemensamma masterprogram av hög kvalitet. Insatserna ger stöd till administration och stipendier till studenter och lärare.