Via Erasmus mundus-insatser kan ett konsortium av lärosäten utveckla olika gemensamma masterprogram av hög kvalitet. Insatserna ger stöd till administration och stipendier till studenter och lärare.

Logotyp Erasmus+

Kontakta oss

Har du frågor om programmet ska du i första hand kontakta det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA:

EACEA-EPLUS-EMJMD@ec.europa.eu

För att komma i kontakt med oss på Universitets- och högskolerådet mejlar du till

eplushogre@uhr.se

Du kan också kontakta:

Åsa Landes, 010-470 05 86

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook