Lyssna

Här får du en övergripande bild av hur Erasmus mundus-insatserna fungerar och hur ni går till väga för att ansöka.

Så fungerar det

Erasmus mundus-insatserna består av två programdelar: Erasmus mundus gemensamma masterprogram (Erasmus Mundus Joint Masters, EMJM) och Förberedelse inför Erasmus mundus gemensamma masterprogram (Erasmus Mundus Design Measures, EMDM).

Erasmus mundus gemensamma masterprogram

Masterprogrammen tas fram inom ett konsortium av minst tre lärosäten från olika länder, varav minst två från europeiska länder. Även andra organisationer kan delta om de kan tillföra särskild expertis och kompetens av betydelse.

Programmen innefattar en obligatorisk mobilitet i minst två länder inom konsortiet. Minst ett av länderna måste vara ett programland (från och med 2022 kallat EU-land eller tredjeland som är associerat till programmet). Examen ska vara erkänd i respektive land och efter slutförda studier kan studenter ta ut en dubbel eller gemensam examen.

Projekttiden för de finansierade masterprogrammen är sex läsår oberoende av masterprogrammets längd. Det första, av minst fyra studentantagningar, ska genomföras senast ett läsår efter att projektet har beviljats. 

Förberedelse inför Erasmus mundus gemensamma masterprogram

Programdelen Förberedelse inför Erasmus mundus gemensamma masterprogram syftar till att stödja lärosäten som planerar att utveckla ett nytt Erasmus mundus gemensamt masterprogram, men ännu inte är beredda att starta. Med hjälp av bidrag till förberedelse förväntas lärosäten att utveckla

  • det gemensamma masterprogrammets innehåll, struktur och administration.
  • gemensamma marknadsförings- och disseminationsåtgärder
  • gemensam process för erkännande av examen.

Förberedelse inför Erasmus mundus gemensamma masterprogram har en egen ansökan och projekt kan beviljas medel på 55 000 euro för en projekttid på 15 månader.  

Ansökan och mer information

Du ansöker genom det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA, som administrerar och handlägger programmet.

Ansökan, utlysning (engelska call) och mer information på EU-kommissionens webbplats Funding and Tenders

Mer om programmet:

Erasmus Mundus action på EU-kommissionens webbplats

Förberedande besök inför samarbetet

Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Erasmus+ förberedande besök