Här får du en övergripande bild av hur Erasmus mundus-insatserna fungerar och hur ni går till väga för att ansöka.

Så fungerar det

Erasmus mundus-insatserna består av två programdelar: Erasmus mundus gemensamma masterprogram (Erasmus Mundus Joint Masters, EMJM) och Förberedelse inför Erasmus mundus gemensamma masterprogram (Erasmus Mundus Design Measures, EMDM).

Erasmus mundus gemensamma masterprogram

Masterprogrammen tas fram inom ett konsortium av minst tre lärosäten från olika länder, varav minst två från europeiska länder. Även andra organisationer kan delta om de kan tillföra särskild expertis och kompetens av betydelse.

Programmen innefattar en obligatorisk mobilitet i minst två länder inom konsortiet. Minst ett av länderna måste vara ett programland. Examen ska vara erkänd i respektive land och efter slutförda studier kan studenter ta ut en dubbel eller gemensam examen.

Projekttiden för de finansierade masterprogrammen är sex läsår oberoende av masterprogrammets längd. Det första, av minst fyra studentantagningar, ska genomföras senast ett läsår efter att projektet har beviljats. 

Förberedelse inför Erasmus mundus gemensamma masterprogram

Programdelen Förberedelse inför Erasmus mundus gemensamma masterprogram syftar till att stödja lärosäten som planerar att utveckla ett nytt Erasmus mundus gemensamt masterprogram, men ännu inte är beredda att starta. Med hjälp av bidrag till förberedelse förväntas lärosäten att utveckla

  • det gemensamma masterprogrammets innehåll, struktur och administration.
  • gemensamma marknadsförings- och disseminationsåtgärder
  • gemensam process för erkännande av examen.

Förberedelse inför Erasmus mundus gemensamma masterprogram har en egen ansökan och projekt kan beviljas medel på 55 000 euro för en projekttid på 15 månader.  

Mer information och ansökan

Du ansöker genom det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA, som administrerar och handlägger programmet. Ansökan  är öppen från den 20 april och sista ansökningsdag är den 17 juni klockan 17:00.

Erasmus Mundus Joint Masters på EU-kommissionens webbplats

Electronic Application Forms - eForms på EACEA:s webbplats

Förberedande besök inför samarbetet

Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Erasmus+ förberedande besök

Informationsmöte

Erasmus+ projektsamarbeten:

Aktuellt om brexit

Håll dig uppdaterad om vad som händer i brexitfrågan och Erasmus+:

Aktuellt om brexit