Lyssna

Erasmus+ småskaliga partnerskap

Verksamhetsområde:
Skola och förskola, Vuxnas lärande, Yrkesutbildning
Aktivitet:
För verksamheten: Utvecklingsprojekt
Var i världen:
Norden och Baltikum, Inom EU/ESS
Sista ansökningsdag: 5 mars 2024 kl 12:00 Ansökan öppnar inom kort

Småskaliga partnerskap vänder sig särskilt till er som är nya i Erasmus+ eller tillhör en mindre erfaren organisation. Syftet är att öka kvaliteten i verksamheten, kapaciteten för arbete mellan länder och sektorer, samt att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap och inkludering av målgrupper med begränsade möjligheter. Genom partnerskapen kan ni lära er mer om och arbeta med de utmaningar och behov som finns i skol-, yrkesutbildnings- och vuxenutbildningssektorn, vilka också är de organisationer som kan söka.

Mer om programmet

Småskaliga partnerskap ska leda till fler gemensamma initiativ för att främja samarbete, lärande av varandra och erfarenhetsutbyte. Här ges en kort introduktion till programmet.

Ansök om ett småskaligt partnerskap

Vi beskriver vilka organisationer som kan söka, vad du ska tänka på, vad du kan söka bidrag för, ger exempel på vad projektet kan handla om och förklarar hur ansökan går till.

För dig som har ett beviljat projekt

Vi beskriver hur du hanterar ert projekt, från uppstart till avslut. Här har vi samlat bilagor till kontraktet liksom andra dokument, verktyg och resurser som ni kan behöva under projektets gång.