Inom Erasmus+ småskaliga partnerskap kan mindre erfarna organisationer, organisationer med begränsad kapacitet eller helt nya i Erasmusprogrammet ges möjlighet att utveckla transnationella nätverk och gärna nå ut till individer med begränsade möjligheter.