För dig som har ett beviljat projekt

Under året kommer vi att lägga upp information och länkar till dokument, villkor och verktyg för dig som har ett beviljat projekt. Dokumenten och verktygen använder du för att hantera projektet.

Just nu har vi inte tillgång till de verktyg med mera som du ska använda.

Inkludering och mångfald

Alla individer - oavsett förutsättningar - ska kunna delta och utvecklas genom Erasmus+. En av fyra prioriteringar inom Erasmus+.

Inkludering och mångfald

Grön hållbarhet

Miljömässigt hållbara projekt är en av Erasmus+ fyra prioriteringar. Vi har samlat information, tips och länkar som du kan använda som stöd:

Grön hållbarhet