Det finns olika vägar att gå för att hitta partners att samarbeta med. Här får du tips och hjälp för att hitta dessa.

Förfrågningar från andra länder

Vi blir ibland kontaktade av organisationer i andra länder som söker samarbetspartners och vi publicerar deras förfrågningarna löpande.

Erasmus+ Project Results Platform

I EU-kommissionens databas för spridning av projekt, Erasmus+ Project Results Platform finns uppgifter om pågående och avslutade partnerskap. Här kan du hitta kontaktuppgifter till organisationer som kan vara intresserade av ett samarbetsprojekt.

Erasmus+ Project Results Platform, databas för projektresultat

Kollegor

Personliga kontakter är en bra utgångspunkt.

Kontakta programkontoren

Programkontoren (National Agencies) i de länder som deltar i Erasmus+ har oftast bra koll på sina universitet och kan hjälpa till att hitta passande samarbetspartner inom till exempel ett särskilt ämnesområde.

Kontaktuppgifter till programkontor i länder som deltar i Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Utländska myndigheter

Lokala och regionala myndigheter i de länder ni önskar samarbeta med kan ibland stå till tjänst.

Erasmus+ förberedande besök

Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Mer information om förberedande besök