Det huvudsakliga målet med Erasmus+ strategiska partnerskap är att stärka kompetens och kvalitet i utbildningen. Här ges en kort introduktion till programmet.

Snabba fakta

  • Projektlängd 24-36 månader
  • Det krävs minst 3 organisationer från minst 3 programländer.
  • Enskilda individer kan inte söka.
  • Endast projekttypen: ”partnerskap för innovation” är öppen för projekt som riktar sig mot högre utbildning.
  • Programansökan har beteckning KA203.
  • Maximalt kan partnerskapet söka 450 000 euro för ett projekt som pågår i 36 månader.
  • Budgeten byggs huvudsakligen upp av schablonbelopp för olika typer av aktiviteter samt för bidrag för projektledning och -administration.
  • Ansökan sker via ett webbformulär.

Gynna individers färdigheter och kvalifikationer

Strategiska partnerskap handlar om utveckling, överföring och tillämpning av innovativa metoder, produkter och resultat. I förlängningen ska den produkt- eller organisationsutveckling som genomförs i partnerskapet gynna individers utveckling och kompetens och stärka deras färdigheter och kvalifikationer.

Stärka konkurrenskraften

Primära målsättningar är att stärka konkurrenskraften samt stärka samarbetet med nyckelaktörer för att främja kvalitet och innovation inom den högre utbildningen.

Länder som deltar

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer samt Storbritannien, Island, Turkiet, Nordmakedonien, Serbien, Liechtenstein och Norge. Schweiz deltar för närvarande inte i Erasmus+.

För information om Storbritannien, se sidan Aktuellt om brexit.

Förberedande besök inför samarbetet

Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Erasmus+ förberedande besök

Aktuellt om brexit

Håll dig uppdaterad om vad som händer i brexitfrågan och Erasmus+:

Aktuellt om brexit