Erasmus+ strategiska partnerskap skola - mellan skolor

Ett strategiskt partnerskap för skolutbyten ger er organisation möjlighet att samarbeta med skolor i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla förskolan och skolan. Målet är att stärka kvaliteten i utbildningen.