Erasmus+ strategiska partnerskap skola - mellan skolor

Ett strategiskt partnerskap för skolutbyten ger er organisation möjlighet att samarbeta med skolor i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla förskolan och skolan. Målet är att stärka kvaliteten i utbildningen.

Logotyp Erasmus+

Kontakta oss

Du når oss på e-post ka2skola@uhr.se

Har du frågor om Mobility Tool+ mejlar du till erasmusplus@uhr.se

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook

Vi jobbar med Erasmus+ strategiska partnerskap mellan skolor:

  • Johan Eckerman, 010-470 04 03
  • Miloš Radulović, 010-470 04 99
  • Minna Thunberg, 010-470 05 34
  • Jessica Hintze, 010-470 04 85, jessica.hintze@uhr.se (samordnare Erasmus+ skola)