Lyssna

Erasmus+ strategiska partnerskap mellan skolor

Verksamhetsområde:
Skola
Aktivitet:
För verksamheten: Utvecklingsprojekt
Var i världen:
Inom EU/ESS
Just nu går det inte att ansöka till programmet. Det går inte längre att söka. Från och med 2021 finns istället möjlighet att söka bidrag för samarbeten inom Erasmus+ partnerskap.

Programmet ger organisationer möjlighet att samarbeta med skolor i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla förskolan och skolan. Målet är att stärka kvaliteten i utbildningen. Att utveckla och stärka nätverk, öka förmågan att verka på internationell nivå samt dela och utmana idéer och metoder är exempel på aktiviteter som finansieras genom programmet.

Det går inte längre att söka. Från och med 2021 finns istället möjlighet att söka bidrag för utvecklingsprojekt inom Erasmus+ partnerskap. Det finns två varianter av partnerskapen, Erasmus+ samarbetspartnerskap och Erasmus+ småskaliga partnerskap. Många av aktiviteterna som fanns i skolutbytespartnerskapen återfinns i det nya programmet inom Erasmus+ mobilitet skola.

Sprida resultaten

Att sprida information om och förankra ert projekt och era resultat är av stor betydelse under hela projekttiden.

För dig som har ett beviljat projekt

För att hantera ert projekt behöver du olika dokument och verktyg. Till exempel regelverket för ekonomi och kontrakt. Du använder de som gäller för respektive kontraktsperiod.