Erasmus+ strategiska partnerskap skola - mellan skolor

Ett strategiskt partnerskap för skolutbyten ger er organisation möjlighet att samarbeta med skolor i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla förskolan och skolan. Målet är att stärka kvaliteten i utbildningen. Det går inte längre att söka till programmet.

Logotyp Erasmus+ förenar och berikar

Erasmus+ från och med 2021

Från och med 2021 kan skolor söka bidrag för utvecklingsprojekt inom Erasmus+ partnerskap. Det finns två varianter av partnerskapen, Erasmus+ samarbetspartnerskap och Erasmus+ småskaliga partnerskap.

Många av aktiviteterna som fanns i skolutbytespartnerskapen återfinns i det nya programmet inom Erasmus+ mobilitet skola

Film: Pandemins påverkan på arbetet inom Erasmus+

Susanne Ribbesjö, handläggare för Erasmus+, berättar och svarar på vanliga frågor.

Kontakta oss

Du når oss på e-post ka229@uhr.se

Vi jobbar med Erasmus+ strategiska partnerskap mellan skolor:

  • Elin Lundkvist, 010-470 03 85
  • Minna Thunberg, 010-470 05 34
  • Alfiero Zanotto, 010-470 06 07