Information för Erasmus+ strategiska partnerskap skola - mellan skolor med anledning av coronaviruset

Här har vi samlat information om vad som gäller för er som måste ändra planer på grund av restriktioner kopplade till spridningen av coronaviruset.

Allmänt gäller att hålla tät kontakt inom ert partnerskap för att hitta alternativa lösningar. Tänk på att det finns många bra lösningar för att samarbeta digitalt, även om ni inte kan träffas fysiskt.

Möjlighet att skjuta upp planerade aktiviteter

Det är möjligt att genomföra planerade aktiviteter genom att skjuta upp dem inom nuvarande kontraktsperiod.

I era kommande projektrapporter måste ni tydligt beskriva att ni har flyttat på aktiviteter och varför.

Möjlighet att förlänga kontraktsperiod

För kontrakt inom Erasmus+ KA219/KA229 som upphör senast 31 december 2020 gäller följande:

Förfrågan om förlängning ska göras av koordinatorn för projektet genom att kontakta det nationella kontoret för Erasmus+ (där ansökan är beviljad).
Det är viktigt att ni är överens inom partnerskapet och att ni har förankrat beslutet hos respektive skolledning.

Om du är partner i ett projekt vänder du dig till din koordinator.

Projekt med svensk koordinator kan förlänga sina kontrakt med 6 månader, men kan aldrig bli längre än totalt 36 månader.

Förfrågan måste ställas senast en månad innan det ursprungliga kontraktet löper ut.

Ansökan om förlängning av kontraktsperioden med anledning av corona KA219/KA229

Möjlighet att åberopa force majeure

Kostnader kopplade till inställda Learning, Teaching Training-aktiviteter kan omfattas av force majeure, vilket regleras i Grant agreement II.15 i Annex I: General conditions. Tänk på att i första hand undersöka möjligheten till återbetalning från resebyrån/flygbolag eller försäkringsbolag. Om återbetalning inte är möjlig går det att ansöka om att åberopa force majeure.

Ansökan om att åberopa force majeure ska alltid göras skriftligt via avsedd blankett och kommer att bedömas individuellt. Blanketten fylls i och skickas in digitalt och behöver inte signeras. Om ansökan inkommer efter att projektet är avslutat kan ni inte åberopa force majeure. 

Använd denna blankett:
Ansökan om att åberopa force majeure KA219/KA229 (pdf)

Observera att redovisningen av eventuella force majeure-bifall görs i Mobility Tool+ och granskas först i samband med slutrapporteringen.  Ansökan måste dock inkomma före projektets slutdatum. 

Frågor?

Om ni har frågor kan ni kontakta UHR via e-post  till ka2skola@uhr.se