Gå till huvudinnehåll

Det huvudsakliga målet med Erasmus+ strategiska partnerskap är att stärka kompetens och kvalitet i utbildningen. Här ges en kort introduktion till programmet.

Snabba programfakta

 • Projektlängd är 12- 24 månader
 • Vid långa mobiliteter gäller projektlängd upp till 36 månader.
 • Det krävs 2-6 deltagarskolor.
 • Max 16 500 euro per år och deltagare i projektet.
 • Ny programbeteckning är 229. Tidigare 219.
 • Utbildnings-, undervisnings- och lärandeaktiviteter, (Learning, Teaching, Training, LTT-aktiviteter) är tre dagar och gäller för både lärare och elever.
 • Ansökan sker via ett webbformulär.
 • Enskilda individer kan inte söka.
 • I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer samt Island, Turkiet, Serbien, Makedonien, Liechtenstein och Norge.

Programmets prioriteringar

Programmet ska i förlängningen gynna individers utveckling och kompetens och stärka deras färdigheter och kvalifikationer. Projektidén ska vara kopplad till minst en och max tre av programprioriteringarna. Fokus läggs därför på projekt som:

 • Gynnar individers färdigheter och kvalifikationer.
 • Uppmuntrar utveckling och överföring av arbetssätt, modeller och metoder.
 • Fokuserar på kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten.
 • Främjar nyckelkompetenser som exempelvis matematik eller entreprenörskap.
 • Avser att minska tidiga skolavhopp.
 • Stärker elevers kunskaper inom matematik, naturvetenskap och teknik och säkerställer en god skriv- och läsförmåga.
 • Stärker och utvecklar områden så som interkulturella kompetenser, inkludering, kritiskt tänkande, undervisning i diversifierade grupper med flyktingar, asylsökande och migranter, det flerspråkiga klassrummet samt tolerans och mångfald.
 • Utvecklar ledarskap och lärares kompetens för att på så sätt utveckla organisationen och öka kvaliteten i undervisningen och säkerställer god kvalitet inom förskolan,
 • samt bidrar till att utveckla metoder inom lärarutbildningen för att nyexaminerade lärare ska ha verktygen att hantera dessa målsättningar.

Organisationer som kan söka

Förskolor, skolor och gymnasieskolor inklusive särskolor och specialskolor.

Skolor som inte kan söka

Skolor som inte driver formell utbildning, exempelvis kulturskolor, kan inte söka inom Erasmus+ strategiska partnerskap mellan skolor.

Information om skolor och skolenheter giltiga för ansökan på Skolverkets webbplats

Yrkesgymnasium kan söka projektmedel både inom Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning och strategiska partnerskap för skola. Kontakta Jessica Hintze, koordinator för skola och Kerstin Claesson Callahan, koordinator för yrkesdelen för mer information.

Länder som deltar

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer samt Island, Turkiet, Nordmakedonien, Serbien, Liechtenstein och Norge. Schweiz deltar för närvarande inte i Erasmus+.

Förberedande besök inför samarbetet

Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Erasmus+ förberedande besök

Aktuellt om brexit

Håll dig uppdaterad om vad som händer i brexitfrågan och Erasmus+:

Aktuellt om brexit