Det finns olika vägar att gå för att hitta partners att samarbeta med. Här får du tips och hjälp för att hitta dessa.

School Education Gateway

School Education Gateway är EU-kommissionens webbplats där skolor och organisationer i Europa kan lägga in uppgifter om och söka samarbetspartners för ett strategiskt partnerskapsprojekt inom Erasmus+.

Sök samarbetspartner på School Educaton Gateway

eTwinning

eTwinning är en webbaserad plattform och fungerar som en mötesplats för lärare i Europa där du kan dela resurser, diskutera idéer, hitta samarbetspartners och utveckla samarbetsprojekt.

eTwinning - digital mötesplats för lärare i Europa

Erasmus+ Project Results Platform

I EU-kommissionens databas för spridning av projekt, Erasmus+ Project Results Platform finns uppgifter om pågående och avslutade partnerskap. Här kan du hitta kontaktuppgifter till organisationer som kan vara intresserade av ett samarbetsprojekt.

Erasmus+ Project Results Platform, databas för spridning av projektresultat

Kontaktseminarier

Ett kontaktseminarium ger er organisation möjlighet att komma i kontakt med andra organisationer för att inleda framtida samarbeten. Seminarierna arrangeras i olika länder i Europa.

Erasmus+ kontaktseminarier

Kollegor, vänner och bekanta

Personliga kontakter, från såväl arbete som fritid, är en bra utgångspunkt.

Kommunens kontakter

Vänortssamarbetet i kommunerna kan användas till att finna partner. Många kommuner deltar också i olika nätverk där andra kommuner från övriga Europa/världen deltar. Kanske har din kommun en EU-samordnare eller annan stödperson som kan hjälpa dig?

Utländska myndigheter

Lokala och regionala myndigheter i de länder ni önskar samarbeta med kan ibland stå till tjänst.

Erasmus+ förberedande besök

Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Mer information om förberedande besök