Gå till huvudinnehåll

Det huvudsakliga målet med Erasmus+ strategiska partnerskap är att stärka kompetens och kvalitet i utbildningen. Här ges en kort introduktion till programmet strategiska partnerskap mellan mixade organisationer.

Snabba programfakta

 • Projektlängd 12-36 månader.
 • Det krävs minst 3 organisationer från minst 3 programländer.
 • Enskilda individer kan inte söka.
 • Det finns två typer av projektinriktningar: ”partnerskap för innovation” respektive ”partnerskap för erfarenhetsutbyte”.
 • Programansökan har beteckning KA201.
 • Maximalt kan partnerskapet söka 450 000 euro för ett projekt som pågår i 36 månader.
 • Budgeten byggs huvudsakligen upp av schablonbelopp för olika typer av aktiviteter samt för bidrag för projektledning och -administration.
 • Ansökan sker via ett webbformulär.
 • I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer samt Island, Turkiet, Serbien, Makedonien, Liechtenstein och Norge.

Programmets prioriteringar

Programmet ska i förlängningen gynna individers utveckling och kompetens och stärka deras färdigheter och kvalifikationer. Projektidén ska vara kopplad till minst en och max tre av programprioriteringarna. Fokus läggs därför på projekt som:

 • Gynnar individers färdigheter och kvalifikationer.
 • Uppmuntrar utveckling och överföring av arbetssätt, modeller och metoder.
 • Fokuserar på kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten.
 • Främjar nyckelkompetenser som exempelvis matematik eller entreprenörskap.
 • Avser att minska tidiga skolavhopp.
 • Stärker elevers kunskaper inom matematik, naturvetenskap och teknik och säkerställer en god skriv- och läsförmåga.
 • Stärker och utvecklar områden så som interkulturella kompetenser, inkludering, kritiskt tänkande, undervisning i diversifierade grupper med flyktingar, asylsökande och migranter, det flerspråkiga klassrummet samt tolerans och mångfald.
 • Utvecklar ledarskap och lärares kompetens för att på så sätt utveckla organisationen och öka kvaliteten i undervisningen och säkerställer god kvalitet inom förskolan.

Organisationer som kan söka

Organisationer som vill bidra till att skolan uppnår nationella och europeiska utbildningsmål kan söka. Det är projektets inriktning och fokus och det förväntade resultatet som är det viktiga. Exempel på organisationer som kan söka är:

 • Förskola till gymnasium. Gäller både friskolor och kommunala skolor.
 • Universitet.
 • Myndigheter.
 • Kommuner.
 • Förvaltningar.
 • Stiftelser och ideella organisationer.
 • Utbildningsförbund.
 • Regioner och regionförbund.
 • Kommunalförbund.

Yrkesgymnasium kan söka projektmedel både inom Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning och Erasmus+ strategiska partnerskap för skola. Kontakta koordinator för respektive sektor för att diskutera var ditt projekt passar.

Länder som deltar

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer samt Island, Turkiet, Nordmakedonien, Serbien, Liechtenstein och Norge. Schweiz deltar för närvarande inte i Erasmus+.

Förberedande besök inför samarbetet

Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Erasmus+ förberedande besök

Aktuellt om brexit

Håll dig uppdaterad om vad som händer i brexitfrågan och Erasmus+:

Aktuellt om brexit