Gå till huvudinnehåll

Här hittar du dokument, verktyg och andra resurser som ni kan behöva under projektets gång.

Programhandledning

Programhandledning Erasmus+ 2017

Starta och driva projektet

Här beskriver vi vad ni behöver tänka på när ert projekt startar, under projekttiden och när det är dags att rapportera när projektet avslutas:

Partnerskap mellan enbart skolor:

Starta och driva projektet inom Erasmus+, partnerskap mellan enbart skolor

Bilagor till kontrakt

Annex I: General Conditions - Legal, administrative and financial provisions 2017

Annex III: Financial and contractual rules 2017

Annex IV: Rates applicable for unit contributions 2017

För projekt med lång elevmobilitet

Guide för skolor som har så kallade långa mobiliteter på 2-12 månader med elever:

Guide to Long Term Study Mobility of Pupils in Strategic Partnerships

Formulär att fylla i gällande långa mobiliteter (från guiden ovan):

Templates to fill in, Long Term Study Mobility of Pupils

Beräkning av valutakurs

European Central Bank, växlingskurs euro-svensk krona (dagskurs)

Logotyp att använda i material

När ert projekt finansieras av EU-medel ska ni använda Europeiska kommissionens logotyp och informera om att ni mottagit stöd i er kommunikation och i det material som tas fram i projektet.

Mer information och logotyper hittar du på Europeiska kommissionens webbplats:

Visual identity, logos to use - guidelines for funded projects

Använder du endast kommissionens emblem = flaggan (och inte logotyperna med text om medfinansiering av EU-programmet Erasmus+) ska du i anslutning till emblemet lägga till texten "Med finansiering från Europeiska unionens program Erasmus+" alternativt "Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union".

Mobility Tool+

För att hålla koll på pågående projekt och för slutrapporteringen använder du det digitala verktyget Mobility Tool+. Du loggar in med ditt EU Login.

Logga in i Mobility Tool+

Data Dictionary for Erasmus+ projects

PIC och Participant Portal

Logga in i Participant Portal för att hantera ert PIC-nummer och er organisations uppgifter. Du loggar in med ditt EU Login.

Participant Portal

Vad du kan behöva uppdatera och komplettera i Participant Portal