Gå till huvudinnehåll

Här hittar du dokument, verktyg och andra resurser som ni kan behöva under projektets gång.

Programhandledning

Programhandledning Erasmus+ 2018

Utdrag ur programhandledningen:

Mål, prioriteringar, aktiviter, kriterier, samarbetsformer, budgetregler för strategiska partnerskap 2018

Före och efter ansökan skickats in, utbetalning av bidrag, kontraktsbestämmelser för strategiska partnerskap 2018

Regler, ramar, projektexempel för strategiska partnerskap 2018

Att sprida och använda resultat för projekt inom Erasmus+ 2018

Se även sidan Sprida resultaten

Ordlista Erasmus+ 2018

Referenser och kontaktinformation Erasmus+ 2018

Starta och driva projektet

Här beskriver vi vad ni behöver tänka på när ert projekt startar, under projekttiden och när det är dags att rapportera när projektet avslutas.

Som koordinator:

Starta och driva projektet inom Erasmus+ mellan skolor, som koordinator 2018

Som partner:

Starta och driva projekt in om Ersmus+ mellan skolor, som partner 2018

Bilagor till kontrakt

Annex I: General Conditions - Legal, administrative and financial provisions 2018

Annex III: Financial and contractual rules 2018

Annex IV: Rates applicable for unit contributions 2018

För projekt med lång elevmobilitet

Guide för skolor som har så kallade långa mobiliteter på 2-12 månader med elever:

Guide to Long Term Study Mobility of Pupils in Strategic Partnerships

Formulär att fylla i gällande långa mobiliteter (från guiden ovan):

Templates to fill in, Long Term Study Mobility of Pupils

Beräkning av valutakurs

European Central Bank, växlingskurs euro-svensk krona (dagskurs)

Logotyp att använda i material

När ert projekt finansieras av EU-medel ska ni använda Europeiska kommissionens logotyp och informera om att ni mottagit stöd i er kommunikation och i det material som tas fram i projektet.

Mer information och logotyper hittar du på Europeiska kommissionens webbplats:

Visual identity, logos to use - guidelines for funded projects

Använder du endast kommissionens emblem = flaggan (och inte logotyperna med text om medfinansiering av EU-programmet Erasmus+) ska du i anslutning till emblemet lägga till texten "Med finansiering från Europeiska unionens program Erasmus+" alternativt "Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union".

Mobility Tool+

För att hålla koll på pågående projekt och för slutrapporteringen använder du det digitala verktyget Mobility Tool+. Du loggar in med ditt EU Login.

Logga in i Mobility Tool+

Data Dictionary for Erasmus+ projects

PIC och Participant Portal

Logga in i Participant Portal för att hantera ert PIC-nummer och er organisations uppgifter. Du loggar in med ditt EU Login.

Participant Portal

Vad du kan behöva uppdatera och komplettera i Participant Portal