Här hittar du dokument, verktyg och andra resurser som ni kan behöva under projektets gång.

Programhandledning

Programhandledning Erasmus+ Programme Guide 2020 (pdf) 

Starta och driva projektet

Här beskriver vi vad ni behöver tänka på när ert projekt startar, under projekttiden och när det är dags att rapportera när projektet avslutas.

Starta och driva projektet inom Erasmus+ strategiska partnerskap 2020 (pdf, 2MB)

Sprida resultaten

Att sprida och använda resultat för projekt inom Erasmus+ 2020:

Dissemination and exploitation of results på EU-kommissionens webbplats

Uppföljning och spridning är viktigt att planera i ett tidigt stadie. Ju fler utanför projektet som får kännedom om vad ni gör och som känner engagemang ‐ desto större chans att ni når era mål med projektet och att era erfarenheter blir till nytta för andra. Ni bör därför redan i planeringsstadiet lägga ner en hel del tankekraft på vilka spridningsaktiviteter ni ska genomföra.

Ni kan dessutom få fler att vilja arbeta med internationellt utbyte och samarbete. Ett EU‐samarbete där människor från olika länder och kulturer träffas och där utbyte av idéer och kunskap för utvecklingen framåt. Ni blir en del av något större. Det är vad Erasmus+ handlar om.

Av stor betydelse genom hela projektet, och särskilt i planeringen och hanteringen av resultaten, är ledningens delaktighet och engagemang. Det är också bra om alla i organisationen så långt som möjligt involveras i förberedelse- och spridningsaktiviteterna, även de som inte har deltagit själva.

Planera in tid och resurser. En utmaning är tid och pengar. För att projektet ska få skjuts i rätt riktning behöver ni därför noggrant tänka igenom och planera in den tid och de resurser ni behöver för ett effektivt spridningsarbete.

Alla organisationer i projektet bör fundera på hur var och en bäst når ut i sina länder. Gemensamt tar ni sedan fram en spridningsplan där ni beskriver vilka målgrupper ni ska nå, vilka verktyg och kanaler ni ska använda er av och vilka de förväntade effekterna är. Att redogöra för spridningsplanen är en del av ansökan.

Hur ni sprider era resultat och ert projekt beror helt på vad ni vill uppnå och på projektets karaktär. Vill ni nå ut till fler potentiella användare och/eller beslutsfattare? Fundera på vilka kanaler som är mest attraktiva för er målgrupp. Ett sätt kan vara att nå ut via media. Skriv ett pressmeddelande eller ring er lokaltidning eller lämplig branschtidning och tipsa om ert projekt och vad ni ska göra. 

Bjud in slutanvändarna. Vill ni vara säkra på att de som ska förmedla och använda projektets resultat vet vad som är på gång är ett förslag att bjuda in dem på förhandsvisningar, uppmuntra dem att ge återkoppling och/eller använd dem som testgrupp när ni ska testa prototyper. 

För vidare till kollegor. Det är viktigt att de kunskaper och erfarenheter ni får inom projektet förs vidare internt till era kollegor. Ni kan till exempel presentera projektet vid personalmöten, på en konferens eller andra lämpliga evenemang. 

Här ger vi några tips på aktiviteter, kanaler och verktyg som ni kan använda för att sprida det ni uppnår i ert projekt:

 • Blogga under och efter projekttiden.
 • Spela in film. Här kan ni till exempel ta hjälp av målgruppen för partnerskapet.
 • Skriv artiklar och kontakta lokaltidningen och tipsa om vad ni kommit fram till, eller låt de som deltar i aktiviteterna skriva en artikel som lokaltidningen kan publicera.
 • Sprid information om projektet och resultatet regionalt genom seminarier och möten.
 • Lärosäten, politiker, fackförbund och branschorganisationer kan ta del av fysiska resultat som kan spridas vidare.
 • Använd EU. Erasmus+ Project Results Platform är Europeiska kommissionens webbplats där projekt och resultat publiceras.

Medier och verktyg:

 • Webbsidor och webbplatser.
 • Möten, konferenser, workshops och seminarier.
 • Utställningar och demonstrationer.
 • Rapporter, broschyrer, artiklar i specialtidningar.
 • Audiovisuellt material.
 • Sociala medier av olika slag.
 • Öppna evenemang.
 • Existerande kontakter och nätverk.

Bilagor till kontrakt

Annex I: General Conditions - Legal, administrative and financial provisions 2020 (pdf)

Annex III: Financial and contractual rules 2020 (pdf)

Annex IV: Rates applicable for unit contributions 2020 (pdf)

Annex VI: Addendum to Grant agreement due to Covid-19 2020, version 2 (pdf)

Mandate Template, mall för avtal mellan partners i projektet (word)

Beräkning av valutakurs

European Central Bank, växlingskurs euro-svensk krona (dagskurs)

Logotyp att använda i material

När ert projekt finansieras av EU-medel ska ni använda Europeiska kommissionens logotyp och informera om att ni mottagit stöd i er kommunikation och i det material som tas fram i projektet.

Använder du endast kommissionens emblem = flaggan (och inte logotyperna med text om medfinansiering av EU-programmet Erasmus+) ska du i anslutning till emblemet lägga till texten "Med finansiering från Europeiska unionens program Erasmus+" alternativt "Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union".

Ansvarsfriskrivning - disclaimer

Utöver EU-symbolen och uppgift om att ert projekt har finansierats av EU-kommissionen behöver det framgå att det som uttrycks är upphovsmannens/projektets åsikt samt att kommissionen inte ansvarar för eventuell användning av det offentliggjorda materialet eller informationen om detta. Allt material som relaterar till ert projekt och som publiceras och kommuniceras (även digitalt) enligt kontraktet behöver därför förses med en disclaimer/ansvarsfriskrivning.

Information om logotyper och disclaimer:

Erasmus+ Visual identity and logos på EU-kommissionens webbplats

Grön hållbarhet

Miljömässigt hållbara projekt är en av Erasmus+ fyra prioriteringar. Vi har samlat information, tips och länkar som du kan använda som stöd: Grön hållbarhet

Om något händer

Kontakta oss direkt om något oförutsett händer som påverkar er möjlighet att genomföra projektet. På så sätt kan vi göra en snabb bedömning av händelsen och minimera att ert projekt påverkas negativt.

Mobility Tool+

För att hålla koll på pågående projekt och för slutrapporteringen använder du det digitala verktyget Mobility Tool+. Du loggar in med ditt EU Login.

Logga in i Mobility Tool+

Data Dictionary for Erasmus+ projects (pdf)

Id för er organisation - OID

I EU-kommissionens databas Organisation Registration system hanterar du er organisations id, "Organisation ID, OID"  och er organisations uppgifter.

Har ni ett PIC-nummer sedan tidigare har er organisations uppgifter förts över till den nya databasen automatiskt. Er organisation får då också automatiskt en OID-kod.

Sök på organisationsnamn (search organisation) eller PIC (advanced search) i databasen.

Kontrollera uppgifter om er organisation och OID: Databasen Organisation registration - kontrollera uppgifter och OID

Mer om hur du registrerar alternativt uppdaterar: OID, Organisation Registration system och EU Login