Gå till huvudinnehåll

För att delta i ett Erasmus-projekt måste er organisation vara registrerad i en särskild databas hos EU-kommissionen. Den heter Participant Portal. När du registrerat får du den kod, PIC, du behöver för ansökan.

PIC, Participant Portal och EU Login

PIC är en kod du behöver för att söka till och delta i Erasmus+. Participant Portal är den databas där du registrerar er organisation för att få koden. Och EU Login är ingången. Skaffa PIC eller uppdatera - vi guidar dig steg-för-steg.

Ny - skaffa PIC

PIC, Participant Identification Code, är den kod du och er organisation behöver för att kunna delta i och söka bidrag inom Erasmus+. Koden får du när du registrerar er organisation i EU-kommisisonens databas Participant Portal.

Innan du registrerar behöver du få tillgång till EU-kommissionens databaser och system. Det får du genom att skaffa ett användarkonto i EU-kommissionens portal EU Login. Kontot är er organisations identifikation och ingång till att kunna registrera er.

Om du vill registrera och skapa PIC för en kommun behöver du kontakta oss. Du mejlar oss då på adress erasmusplus(at)uhr.se.

Ny - registrera och skaffa PIC

Har PIC - uppdatera och komplettera

Om ni redan är registrerad och har PIC kan ni behöva uppdatera den information som ni lagt in i Participant Portal. Det kan handla om att lägga till kontaktpersoner, ladda upp dokument eller göra andra kompletteringar.

Har PIC - uppdatera och komplettera