Genom programmet kan lärosäten söka bidrag för att ge högskolepersonal och studenter i Europa och andra delar av världen möjlighet att arbeta, kompetensutveckla sig, studera eller praktisera i ett annat land.

Information till dig med beviljade projekt med anledning av coronaviruset

Logotyp Erasmus+

Kontakta oss

Du når oss på e-post eplushogre@uhr.se

Har du frågor om Mobility Tool+ mejlar du erasmusplus@uhr.se

Vi jobbar med Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet:

  • Kristin Lohse, 010-470 03 00
  • Lelav Zandi, 010-470 04 77