Gå till huvudinnehåll

Genom programmet kan lärosäten söka bidrag för att ge högskolepersonal och studenter i Europa och andra delar av världen möjlighet att arbeta, kompetensutveckla sig, studera eller praktisera i ett annat land.

Kontaktseminarium i Buenos Aires oktober 2018

Aktuellt om Brexit

Storbritannien deltar i Erasmus+ under hela programperioden (2014-2020).

Aktuellt om Brexit på British Councils webbplats

Utlysning och nyheter

Kontakta oss

Du når oss på e-post:

  • eplushogre(at)uhr.se

Har du frågor om Mobility Tool+ mejlar du:

  • erasmusplus(at)uhr.se

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook

Vi jobbar med Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet:

  • Kristin Lohse, 010-470 04 95
  • Lelav Zandi, 010-470 04 77

Logotyp Erasmus+
EU:s program för utbildning, ungdom och idrott.