Erasmus+ virtuellt utbyte är utbyten utan att resa. Genom att delta i olika aktiviteter online möjliggörs möten mellan unga i länder i Europa och södra medelhavsområdet, för formell eller icke-formell utbildning.